Ajuntament de
Sant Jaume dels Domenys

30-10-2015

Cornudella

Potser t'agradaria compartir...

Cornudella

 Del llatí "cornutella", diminutiu de "Cornuta".
Creiem que és un topònim botànic i que es refereix a l'arbust Corner, que s'hi devia trobar abundosament.

La Barriada de Cornudella és situada a llevant del cap de municipi. Forma un carrer d'unes trenta cases al llarg de la carretera que va a Lletger.
S'hi establí un celler cooperatiu l'any 1911, dels primers de la comarca, i encara hi ha l'edifici d'una fàbrica d'aiguardents i anissats, paralitzada com la majoria de les fassines.

Sobre el torrent de Ca l'Antic, a ponent del poble, hi ha un vell pont d'una sola arcada que hom ha relacionat amb l'aqüeducte dels Arcs.Potser t'agradaria compartir...