POLÍTICA DE PRIVACITAT

Aquesta és la política de privacitat aplicable al tractament de dades personals que porta a terme l’Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys a través dels diferents portals web i apps (d'ara endavant, “els nostres portals”).


1. Responsable del tractament


 • - Identitat: Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys
 • - CIF: P4313900E
 • - Adreça postal: Plaça Joan Roig, 2, 43713 Sant Jaume dels Domenys, Tarragona
 • - Telèfon: 977 677 113
 • - Adreça electrònica: ajuntament@santjaumedelsdomenys.cat
 • - Pàgina web: www.santjaumedelsdomenys.cat

2. Finalitat amb la qual es tracten les dades de caràcter pesonal


L’ Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys informa a l'interessat que les seves dades seran tractades per a la seva recollida, conservació i utilització amb la finalitat de:


 • - Gestionar i/o controlar el registre dels usuaris dels nostres portals i gestionar la relació amb els usuaris.
 • - Enviar les nostres publicacions als nostres usuaris.
 • - Gestionar les dades dels usuaris que es posin en contacte amb l’Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys per a sol·licitar informació.
 • - Dur a terme analítiques i mesuraments per a esbrinar com s'utilitzen els nostres serveis.
 • - Oferir continguts basats en els interessos de l’usuari.

3. Bases jurídiques en què basem el tractament de dades personals


L’Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys obté legitimació per a dur a terme el tractament de dades personals sobre les bases legals següents:


 • - Quan tenim el consentiment de l'interessat.
 • - Quan el tractament és necessari per a dur a terme un contracte en el qual l'interessat és part.
 • - Sobre la base dels interessos legítims de l’Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys o els interessos legítims d'un tercer quan així es desprèn de la voluntat dels usuaris, respectant sempre els seus drets i la seva privacitat.
 • - Quan el tractament és necessari per a complir una obligació legal.

4. Termini durant el qual es conserven les dades personals


Les dades personals que ens proporcioni seran conservades de forma indefinida tret que ens indiqui el contrari sol·licitant la revocació del consentiment o l'exercici de dret de cancel·lació, supressió o oposició. Addicionalment sempre podrà exercitar els drets que li reconeix la normativa vigent posant-se en contacte a través de la via que li sigui més còmoda. No obstant això de forma periòdica revisarem els nostres sistemes per a procedir a eliminar aquelles dades que no siguin legalment necessaries.


5. Exercici dels seus drets


Pot accedir, rectificar i suprimir les seves dades, portabilitat de les dades, limitació o oposició al seu tractament, dret a no ser objecte de decisions automatitzades, així com a obtenir informació clara i transparent sobre el tractament de les seves dades.


On i com sol·licitar els seus drets: mitjançant un escrit dirigit al responsable a la seva adreça postal o electrònica a ajuntament@santjaumedelsdomenys.cat especificant el dret que es vol exercir i respecte a quines dades personals.


6. Destinataris de les seves dades


L’Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys comparteix les seves dades personals amb els nostres proveïdors en la mesura necessària per a garantir els nostres serveis als usuaris.


7. Seguretat de les dades


L’Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-les i a adoptar les mesures de seguretat d'índole tècnica, organitzativa i administrativa per a protegir la seva confidencialitat i integritat, evitant la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat d'acord amb el que s'estableix en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016.


L’Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys , en cap cas, pot garantir l'absoluta inexpugnabilitat de la xarxa Internet i per tant la violació de les dades mitjançant accessos fraudulents a ells per part de tercers.


8. Dades de menors


Els menors de 16 anys d'edat només poden utilitzar els nostres portals si tenen el permís dels pares o representants legals (tutors), que seran els responsables.


9. Negativa a atorgar el consentiment


El fet de no introduir les dades que apareixen marcades com a obligatories en el formulari tindrà com a conseqüència la no atenció de la seva sol·licitud.


10. Informació addicional


Pot trobar més informació sobre els seus drets o presentar una reclamació davant l'autoritat de control competent a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).