Ajuntament de
Sant Jaume dels Domenys

 
13-04-2024

Subvencions de la Diputació de Tarragona

Potser t'agradaria compartir...

Subvencions de la Diputació de Tarragona

Subvencions atorgades per la Diputació de Tarragona a l’Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys

 

Subvenció nominativa a l’Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys, per a l’adquisició d’un local per a ús social

Òrgan: Junta de govern de 19 de desembre de 2023

Pressupost Elegible: 275.000,00 euros

% concedit: 80,00 % 

Import concedit: 220.000,00 €

 

Subvencions d’interessos de préstecs, convocatòria 2023

Òrgan: Junta de govern de 12 de desembre de 2023

- Caixabank

Pressupost elegible: 2.863,86 euros

% concedit: 100,00 %    Import concedit: 2.863,86 euros

- Caixabank

Pressupost elegible: 4.175,18 euros 

% concedit: 100,00 %    Import concedit: 4.175,18 euros

 

Subvenció per al foment de l’ocupació

Òrgan: Junta de govern de 17 d’octubre de 2023

Pressupost Elegible: 12.000,00 euros

% concedit: 100,00 % 

Import concedit: 12.000,00 €

Concepte: Contractació dinamitzadora activitats gent gran

 

Actuacions de gestió de plagues urbanes i de protecció i gestió dels animals domèstics

Òrgan: Junta de govern de 03 d’octubre de 2023

Pressupost Elegible: 11.326,06 euros

% concedit: 75,13 % 

Import concedit: 8.509,44 euros

Concepte: Plagues urbanes i gestió animals domèstics

 

Prevenció local d’incendis forestals i foment de la recollida selectiva de residus

Òrgan: Junta de govern de 03 d’octubre de 2023

Pressupost Elegible: 10.000,00 euros

% concedit: 82,37 % 

Import concedit: 8.237,35 euros

Concepte: Millores deixalleria municipal

 

Subvenció per a la transició energètica i acció climàtica

Òrgan: Junta de govern de 03 d’octubre de 2023

Pressupost Elegible: 50.021,40 euros

% concedit: 75,81 % 

Import concedit: 37.922,75

Concepte: Renovació lluminària camp de futbol

 

Protecció de la salut pública per al control sanitari de l’aigua de consum humà

Òrgan: Junta de govern de 20 de juny de 2023

Pressupost Elegible: 3.135,40 euros

% concedit: 85,00 % 

Import concedit: 2.665,09 euros

Concepte: Control legionel·la camp de de futbol, escola els quatre vents, piscina municipal

 

Subvenció per a personal de socorrisme a les platges i a les piscines municipals

Òrgan: Junta de govern de 20 de juny de 2023

-          Línia 2 socorrisme piscines

Pressupost Elegible: 8.500,00 euros

% concedit: 71,77 % 

Import concedit: 6.100,07 euros

-          Línia 3 socorrisme desfibril·ladors municipals

Pressupost Elegible: 2.525,92 euros

% concedit: 71,77 % 

Import concedit: 1.812,74 euros

 

Projectes i Activitats culturals o d’interès per la ciutadania

Òrgan: Junta de govern de 20 de juny de 2023

Pressupost Elegible: 22.500,00 euros

% concedit: 79,04 % 

Import concedit: 17.783,04 euros

Concepte: Actuacions culturals singulars: Festival Eva, classes de català, cursa Campi qui Pugui, actuació Dilluns de Pasqua, festes entitats culturals mes de maig, setmana de l’esport Escola els Quatre Vents

 

Pla d’Acció Municipal (PAM) any 2023

Òrgan: Junta de govern de 14 febrer de 2023

Concepte: Despeses corrents 2023

Pressupost Elegible: 60.000,00 euros

% concedit: 100 %    Import concedit: 60.000,00 euros

 

Subvencions d’interessos de préstecs, convocatòria 2022

Òrgan: Junta de govern de 13 de desembre de 2022

-          Caixabank

Pressupost elegible: 2.150,26 euros

% concedit: 100,00 %    Import concedit: 2.150,26 euros

-          Caixabank

Pressupost elegible: 1.103,20 euros

% concedit: 100,00 %    Import concedit: 1.103,20 euros

 

Subvenció per a la transició energètica i climàtica, per a l’any 2022

Òrgan: Junta de govern de 4 d’octubre de 2022

- Línia 1.1 Incendis

Pressupost Elegible: 4.936,80 euros

% concedit: 85,00 %       Import concedit: 4.196,28 euros

Desbrossar la Franja del Papagai i Casetes de Gomila

- Línia 2 PASEC

Pressupost Elegible: 25.000,00 euros

% concedit: 85,00 %       Import concedit: 20.890,88 euros

Plaques solars Escola els Quatre Vents

- Línia 3 Biomassa

Pressupost Elegible: 122.513,43 euros

% concedit: 85,00 %       Import concedit: 77.310,00 euros

Caldera Biomassa Escola

-  Línia 4 Residus

Pressupost Elegible: 12.599,13 euros

% concedit: 85,00 %       Import concedit: 10.000,00 euros

Millora clavegueram deixalleria municipal

 

Subvencions de Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables, en règim de concurrència competitiva, convocatòria 2022

Òrgan: Junta de govern de 20 de setembre de 2022

- Actuació: Línia 1, Piscines. Servei de socorrista piscina municipal.

Pressupost elegible: 8.067,68 euros

% concedit: 69,47 %     Import concedit: 5.605,35 euros

- Actuació: Línia 2, Salut, protecció de la salut pública. Tractament de plagues, gestió d’animals domèstics abandonats, productes de neteja per equipaments municipals, manteniment equips de cardioprotecció.

Pressupost elegible: 23.562,19 euros

% concedit: 57,50 %     Import concedit: 13.550,40 euros

 

Subvencions per a la digitalització, transformació i millora de la seguretat dels municipis, tipus C, capítol 2 2022 (cablejat estructurat edifici consistori)

Òrgan: Junta de govern de 26 de juliol de 2022

Pressupost elegible: 7.986,00 euros

% concedit: 77,64 %     Import concedit: 6.200,00 euros

 

Subvencions destinades a inversions en equipaments municipals culturals o d’interès ciutadà per a ens locals 2022

Òrgan: Junta de govern de 5 d’abril de 2022

Concepte: Reforma dels lavabos de l'escola de Lletger i substitució de fibrociment. Adequació parc infantil Cornudella. Reparacions aluminis local social Cornudella

Pressupost elegible: 42.986,70 euros

% concedit: 85,00 %     Import concedit: 35.000,00 euros

 

PAM (Pla d’Actuació Municipal) 2022

Òrgan: Junta de govern de 22 de febrer de 2022

- Despeses corrents

Pressupost Elegible: 60.000,00 euros

% concedit: 100,00 %     Import concedit: 60.000,00 euros

- Millora de l'eficiència energètica de l'enllumenat

Pressupost Elegible: 50.952,96 euros

% concedit: 95,00 %       Import concedit: 48.405,31 euros

- Reforma i ampliació edifici de la Casa de Cultura

Pressupost Elegible: 110.216,72 euros

% concedit: 95,00 %       Import concedit: 104.705,88 euros

 

Subvenció per generar entorns més resilients, segurs i saludable, per a l’any 2021

Òrgan: Junta de govern de 21 de desembre de 2021

Pressupost elegible: 25.695,36 euros

% concedit: 90,00 %       Import concedit: 14.482,00 euros

- Línia 1.2 Piscines

Pressupost Elegible: 8.167,50 euros

% concedit: 90,00 %       Import concedit: 6.387,80 euros  

 

Subvenció per a la transició energètica i climàtica, per a l’any 2021

Òrgan: Junta de govern de 14 de desembre de 2021

- Línia 1.1 Incendis

Pressupost Elegible: 4.936,80 euros

% concedit: 90,00 %       Import concedit: 4.262,29 euros

Desbrossar la Franja del Papagai i Casetes de Gomila

- Línia 2 PASEC

Pressupost Elegible: 13.847,87 euros

% concedit: 90,00 %       Import concedit: 12.072,99 euros

Plaques solars Escola els Quatre Vents

-  Línia 4 Residus

Pressupost Elegible: 4.973,10 euros

% concedit: 90,00 %       Import concedit: 4.333,46 euros

Creació de càpsules audiovisuals per al reforç de la recollida selectiva Porta a Porta 

Retirada de runa en entorns naturals

 

Subvencions d’interessos de préstecs, convocatòria 2021

Òrgan: Junta de govern de 14 de desembre de 2021

- Caixabank

Pressupost elegible: 2.571,14 euros

% concedit: 100,00 %    Import concedit: 2.571,14 euros

- Caixabank

Pressupost elegible: 1.260,10 euros

% concedit: 100,00 %    Import concedit: 1.260,10 euros

 

Subvenció per a activitats culturals o d’interès per a la ciutadania de caràcter singular, per a l’any 2021

Òrgan: Junta de govern de 5 d’octubre de 2021

Pressupost elegible: 22.940,46 euros

% concedit: 65,00 %       Import concedit: 14.911,30 euros

 

PAM (Pla d’Acció Municipal) 2021

Òrgan: Junta de govern de 23 de març de 2021

Despeses corrents: 60.000 €

Inversions:

C. del Raval de Lletger: 111.194,83 €

Mirador de l’Hostal: 17.224,80 €

 

Ajut per al funcionament de les llars d’infants públiques de titularitat municipal i de primer cicle d’educació infantil en escoles rurals per al curs 2019-2020

Òrgan: Junta de govern de 23 de març de 2021

Import: 25.812,50 €

 

Subvenció per a interessos de préstecs concertats per ajuntaments i consell comarcals. Convocatòria 2020

Òrgan: Junta de Govern de 22 de desembre de 2020

Import: 3.659,64 €

 

Subvencions per a la millora de les instal·lacions i equipaments dels consultoris mèdics de titularitat municipal

Òrgan: Junta de govern d’1 de desembre de 2020

Import concedit: 2.503,30 €

 

Subvencions destinades a la realització d’actuacions per a la gestió d’espècies plaga i espècies invasores en espais urbans

Òrgan: Junta de govern de 20 de novembre de 2020

Import: -Reducció de mosquits: 1.668,70 €   

-Reducció de plagues: 3.562,40 €

 

Subvencions destinades a ajuntaments i altres ens locals de la demarcació de Tarragona per a activitats culturals, esportives i educatives i per l’impacte i despeses ja realitzades derivades dels efectes de la COVID 2019

Òrgan: Junta de govern de 17 de novembre de 2020

Import: 12.000,00 €

 

Subvencions destinades a la realització d’actuacions per la protecció i defensa dels animals domèstics

Òrgan: Junta de govern de 10 de novembre de 2020

Import: 2.000,00 €

 

PAM (Pla d’Acció Municipal) 2020

Òrgan: Junta de Govern de 27 d’octubre de 2020.

Inversions: Condicionament vial del pas de la riera del Marmellar- zona La Pujada.

Import: 14.500,00 €

Despeses corrents: 60.000,00 €

 

Subvencions destinades als municipis, amb matèria de protecció de la salut pública amb motiu de la COVID 19

Òrgan: Junta de govern de 28 de juliol de 2020

Import: 16.747,84 €

 

Programa extraordinari d'ajuts per al funcionament de les llars d'infants públiques de titularitat municipal i de primer cicle d'educació infantil en escoles rurals, curs 2018-2019

Òrgan: Junta de Govern de 16 de juny de 2020

Nom de la llar: Llar infants els Petits Arcs

Import concedit: 24.150,00 €

Curs que es subvenciona: 2018-2019

 

Activitats culturals de caràcter singular 2019

Òrgan: Junta de Govern de 17 de desembre de 2019

Fira de la primavera. Import: 1.103,00 €

Activitat física per a la gent gran: 1.327,67 €

 

Subvenció per interessos de préstec 2019

Òrgan: Decret de 4 de desembre de 2019

Import: 1.976,16 € (CaixaBank)

Import: 3.992,51 € (CaixaBank)

 

Activitats esportives de caràcter singular. Cursa “Campi qui pugui”

Òrgan: Junta de Govern de 22 d’octubre de 2019

Import: 493,78 €

 

Actuacions de protecció de la salut pública, peridomèstics

Òrgan: Junta de Govern d’1 d’octubre de 2019

Import: 5.136,80 €

 

Millora de les instal·lacions i equipaments dels consultoris mèdics locals

Òrgan: Junta de Govern d’1 d’octubre de 2019

Import: 2.372,41 €

 

Subvenció per implantar les mesures recollides ens els plans d’acció per l’energia sostenible (PAES)

Òrgan: Junta de Govern de 24 de setembre de 2019

Import: 11.632,50 €

 

Vigilància dels usuaris de les platges i piscines

Òrgan: Decret per Decret de la Diputació, de 14 d’agost de 2019

Import: 5.567,87 €.

 

PAM 2019

Concedit per Decret de 9 de juliol.

Inversions: Adquisició de jocs infantils per a parcs municipals. Import: 16.096,00 €

Despeses corrents: 48.288,00 €

 

Inversions en equipaments municipals d’interès ciutadà

Òrgan: Junta de Govern de 14 de juny de 2019

Import: 5.000,00 €

 

Programes i activitats culturals

Òrgan: Junta de Govern de 14 de juny de 2019

Import: 3.127,12 €

 

Subvenció per al foment i difusió de publicacions locals i comarcals i/o d’interès per a la demarcació de Tarragona editades durant l’any 2018

Òrgan: Junta de Govern de 21 de desembre de 2018

Import: 492,96 €

 

Subvenció d’interessos de préstecs

Òrgan: per Decret de la Diputació de Tarragona, de 19 de desembre de 2018

Préstec I: 4.531,44 €, Préstec II: 2.205,35 €

 

Programa extraordinari d’ajuts per al funcionament de les llars d’infants públiques de titularitat municipal i el primer cicle d’educació infantil a escoles rurals, Curs 2017-2018

Òrgan: Junta de Govern de 30 de novembre de 2018

Import: 24.587,50 €

 

Subvencions per a activitats culturals i d’interès ciutadà de caràcter singular

Òrgan: Junta de govern de la Diputació de 26 d’octubre de 2018

- Activitats per a gent gran: 762,66 €

- Aplec Dilluns de Pasqua: 1.560,49 €

 

PEXI 2018, Modernitzar els equips informàtics

Òrgan: Junta de Govern de 21 de setembre de 2018

Import: 3.763,46 €

 

Subvencions per al finançament de despeses per a la millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics locals

Òrgan: Junta de govern de la Diputació de 27 de juliol de 2018

Import 2.259,01 €

 

Subvencions als ajuntaments i entitats municipals descentralitzades, amb població fins a 5.000 habitants, per a programes i activitats culturals

Òrgan: Junta de govern de la Diputació de 13 de juliol de 2018

Import: 3.004,27 €

 

Subvencions per a inversions en equipaments municipals d’interès ciutadà i edificis singulars i edificis singulars i patrimonials i de valor cultural

Òrgan: Junta de govern de la Diputació de 13 de juliol de 2018

Import: 5.000,00 €

 

Subvencions per actuacions de protecció de la salut pública per a la seguretat a zones de bany

Òrgan: Junta de govern de la Diputació de 22 de juny de 2018

Import: 6.340,80 €

 

Subvenció del PAM 2018

Òrgan: Junta de Govern de la Diputació de 25 de maig de 2018

- Obra: Instal·lació d’un ascensor a la Casa de Cultura, c de la Germanor, 8

             Cost total obra: 32.999,19 €

             Subvenció Diputació: 30.606,00 €

- Obra: Construcció d’una pista d’skate a l’aire lliure

             Cost total obra: 24.193,95 €

             Subvenció Diputació: 22.400,00 €

- Despeses corrents 2018, import: 90.093,20

 

 

Subvencions destinades al finançament d’actuacions de prevenció local d’incendis forestals. Convocatòria 2017

Òrgan: Junta de Govern de la Diputació de 15 de desembre de 2017

Concepte: Incendis forestals. Import: 10.539,60 €

 

Subvenció per a Ajuntaments per a activitats d’interès ciutadà de caràcter singular, extraordinari

Òrgan: Junta de govern de la Diputació de 1 de desembre de 2017

- Concepte: Senyalització de diferents indrets patrimonials i culturals del municipi. Import: 2.190,49 €.

Òrgan: Junta de govern de la Diputació de 27 d’octubre de 2017

- Concepte: Dilluns de Pasqua. Import: 1.371,18 €

- Concepte: Activitat per la gent gran. Import: 476,59 €

 

Concessió del Programa extraordinari de suport als centres del primer cicle d’educació infantil de titularitat municipal. Curs 2016-2017

Òrgan: Junta de Govern de la Diputació de 24 de novembre de 2017

Concepte: Llar d’Infants municipal Els Petits Arcs. Import: 25.550,00 €

 

Subvenció per actuacions de protecció de la salut pública per la gestió d’espècies plaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans i recollida d’animals domèstics abandonats

Òrgan: Junta de govern de la Diputació de 17 de novembre de 2017

Import: 4.684,80 €

 

Subvenció per actuacions de protecció de la salut públic per la seguretat a zones de bany, piscines

Òrgan: Junta de govern de la Diputació de 3 de novembre de 2017

Import: 7.660,00 €

 

Subvenció per al finançament de despeses per a la millora de les instal·lacions i equipaments dels consultoris mèdics locals

Òrgan: Junta de govern de la Diputació de 3 de novembre de 2017

Import: 3.749,40 €

 

Subvenció per a esport base i activitats esportives de caràcter extraordinari. 2017

Òrgan: Junta de govern de la Diputació de 27 d’octubre de 2017

Import: 685,68 €.

 

Subvencions del programa específic d’obres per a la millora de xarxes bàsiques municipals i del programa de modernització d’equipaments informàtics per garantir l’administració electrònica (PEXI)

Òrgan: Junta de Govern de la Diputació de 22 de setembre de 2017

Concepte: Millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic. Import: 13.907,82 €

Concepte: Modernitzar els equips informàtics. Import: 6.390,27 € 

 

Subvenció del PAM 2017

Òrgan: Junta de Govern de la Diputació de 21 de juliol de 2017.

Concepte: Cobriment de la pista esportiva de l’escola els Quatre Vents.

Import: 198.587,00 €

 

Subvenció per a la realització de programes i activitats culturals any 2017

Òrgan: Junta de Govern de la Diputació de 21 de juliol de 2017

Import subvenció: 4.135,86 €

 

Subvenció per a Gestió i Funcionament dels equipaments municipals d’interès ciutadà i d’edificis singulars i patrimonials i de valor cultural, any 2017

Òrgan: Junta de Govern de la Diputació de 21 de juliol de 2017

Import subvenció: 2.168,10 €

 

Subvenció per a Inversions en equipaments municipals d’interès ciutadà i d’edificis singulars i patrimonials i de valor cultural, any 2017

Òrgan: Junta de Govern de la Diputació de 21 de juliol de 2017

Import subvenció: 4.485,50 €

 

Subvenció per a la realització de programes i activitats culturals any 2017

Òrgan: Junta de Govern de la Diputació de 21 de juliol de 2017

Import subvenció: 4.135,86 €

 

Subvenció per a Gestió i Funcionament dels equipaments municipals d’interès ciutadà i d’edificis singulars i patrimonials i de valor cultural, any 2017

Òrgan: Junta de Govern de la Diputació de 21 de juliol de 2017

Import subvenció: 2.168,10 €

 

Subvenció per a Inversions en equipaments municipals d’interès ciutadà i d’edificis singulars i patrimonials i de valor cultural, any 2017

Òrgan: Junta de Govern de la Diputació de 21 de juliol de 2017

Import subvenció: 4.485,50 €

 

Subvenció per a interessos de préstecs concertats per ajuntaments i consell comarcals. Convocatòria 2017

Òrgan: Ple de la Diputació de 31 de març de 2017

- Concepte: CaixaBank. Import: 5.158,86 €

- Concepte: CaixaBank. Import: 2.490,69 €

 

Subvencions Excepcionals 2016 del Servei d’Assistència Municipal: Portada d’aigua a les Masies de Cal Marcé i Gomila, Casetes de Gomila i bassa d’aigua per ús de bombers per l’extinció d’incendis

Òrgan: Junta de Govern de la Diputació de 16 de desembre de 2016

Import subvenció: 4.650,88 €

 

Concessió del programa extraordinari de suport als centres del primer cicle d’educació infantil de titularitat municipal. Curs 2015/2016. Llar d’infants municipal Els Petits Arcs

Òrgan: Junta de Govern de la Diputació de 16 desembre de 2016

Import subvenció: 24.325,00 €

 

Subvenció per a Inversions Extraordinàries a Ajuntaments, any 2016

Òrgan: Junta de Govern de la Diputació de 16 desembre de 2016

Import subvenció: 4.353,83 €

 

Subvenció per a Activitats Singulars i Extraordinàries, any 2016

Òrgan: Junta de Govern de la Diputació de 2 desembre de 2016

Import subvenció: 300,00 €

 

Subvenció d’activitats Esportives Extraordinàries

Òrgan: Junta de Govern de la Diputació de 2 desembre de 2016

Import subvenció: 767,35 €

 

Subvenció per a la Gestió i funcionament dels equipaments municipals d’interès ciutadà, any 2016

Òrgan: Junta de govern de la Diputació de 22 de juliol de 2016

Import inversions: 4.938,10 € Import funcionament: 2.188,91 €

 

Subvenció de Programes i activitats de foment cultural, any 2016

Òrgan: Junta de govern de la Diputació de 22 de juliol de 2016

Import: 2.787,32 €

 

Subvenció per Actuacions de Protecció de la Salut Pública per a la seguretat a zones de bany

Òrgan: Junta de govern de la Diputació del 15 de juliol de 2016

Import: 7.643,89 €

 

Subvenció per a la Gestió d’espècies plaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans, any 2016

Òrgan: Junta de govern de la Diputació de 15 de juliol de 2016

Import: 1.525,44 €

 

Subvenció per al Finançament de despeses per a la millora de les instal·lacions i equipament del consultoris mèdics locals

Òrgan: Junta de govern de la Diputació de 1 de juliol de 2016

Import: 3.666,00 €

 

Subvenció per al Finançament d’actuacions de prevenció local d’incendis forestals, any 2016

Òrgan: Junta de govern de la Diputació de 1 de juliol de 2016

Import: 13.739,30 €

 

Subvenció del Pla d’Acció Municipal (PAM 2013-2016), Despesa corrent 2016

Òrgan: Ple de la Diputació de 27 de maig de 2016

Import subvenció: 71.661,69 €

 

Programa extraordinari de suport als centres del primer cicle d’educació infantil de titularitat municipal, curs 2014-2015

Òrgan: Junta de govern de la Diputació de 18 de desembre de 2015

Import: 22.225,00 €

 

Subvenció per interessos de préstecs per l'any 2015

Òrgan: Junta de govern de la Diputació de 23 de novembre de 2015

Import: 44,49 €

 

Subvenció per a actuacions de protecció de la salut pública per a la gestió d’espècies plaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans 2015

Òrgan: Junta de govern de la Diputació de 29 de juny de 2015

Import: 857,58 €

 

Subvenció per a gestió i funcionament dels equipaments municipals d’interès ciutadà, any 2015

Òrgan: Junta de govern de la Diputació de 29 de juny de 2015

Import: 2.943,90 €

 

Subvenció per a inversions en equipaments municipals d’interès ciutadà i edificis singulars, patrimonials i de valor cultural, any 2015

Òrgan: Junta de govern de la Diputació de 29 de juny de 2015

Import: 5.238,53 €

 

Subvenció per a actuacions de prevenció local d’incendis forestals, any 2015

Òrgan: Junta de govern de la Diputació de 29 de juny de 2015

Import: 9.194,79 €

 

Subvenció per actuacions de protecció de la salut pública per a la seguretat a zones de bany (platges i piscines), any 2015

Òrgan: Junta de govern de la Diputació de 29 de juny de 2015

Import: 7.702,40 €

 

Subvenció per al finançament de despeses per a la millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics locals, any 2015

Òrgan: Junta de govern de la Diputació de 29 de juny de 2015

Import: 4.818,47 €

 

Subvenció per a programes i activitats de foment cultural, any 2015

Òrgan: Junta de govern de la Diputació de 29 de juny de 2015

Import: 2.722,64 €

 

Subvenció per al foment i difusió de publicacions locals i comarcals i/o d’interès per a la demarcació de Tarragona i les terres de l’Ebre editades durant l’any 2015

Òrgan: Junta de govern de la Diputació de 29 de juny de 2015

Import: 165,62 €

 

Subvencions del Pla especial d’Inversions Municipals 2015

Òrgan: Junta de Govern de la Diputació de 27 de març de 2015

Import: 42.069,00 €

 

Subvenció del Programa extraordinari de suport als centres de primer cicle d'educació infantil de titularitat municipal, curs 2013/2014

Òrgan: Junta de govern de la Diputació de 19 de desembre de 2014

Import: 29.225,00 €

 

Subvenció excepcional per reparació de diferents camins pels desperfectes dels aiguats, convocatòria 2014

Òrgan: Junta de govern de la Diputació de 19 de desembre de 2014

Import: 7.771,20 €

 

Subvenció per interessos de préstecs concertats per ajuntaments i consells comarcals

Concedida per Decret del diputat delegat de la gestió de préstecs a ens locals de la Diputació de Tarragona de data 19 de desembre de 2014

Import: 122,23 €

 

Subvenció per a gestió, manteniment i funcionament en equipaments municipals d’interès ciutadà convocatòria 2014

Òrgan: Junta de govern de la Diputació de 24 d'octubre de 2014

Import: 2.587,80 €

 

Subvenció per a actuacions de protecció de la salut pública per la seguretat a zones de bany (platges i piscines) convocatòria 2014

Òrgan: Junta de govern de la Diputació de 26 de setembre de 2014

Import: 7.808,80 €

 

Subvenció per al finançament de despeses derivades del funcionament, conservació i manteniment dels consultoris mèdics locals convocatòria 2014

Òrgan: Junta de govern de la Diputació de 26 de setembre de 2014

Import: 4.521,00 €

 

Subvenció de l'obra d'arranjament de la zona recreativa i lúdica de la Torregassa
Òrgan: Junta de govern de la Diputació de data 26 de setembre de 2014
Import pressupost: 43.580,00 €
Import de la subvenció atorgada: 42.068,69 €

 

Subvenció en el marc del programa especial d’inversions sostenibles (PEIS) de la Diputació de Tarragona

 

 

Subvenció per a actuacions de protecció de la salut pública per la reducció de la proliferació d’animals peridomèstics i control de plagues convocatòria 2013

Òrgan: Junta de govern de la Diputació de 25 de juliol de 2014

Import: 741,05 €

 

Subvenció per a inversions en equipaments municipals d’interès ciutadà convocatòria 2014

Òrgan: Junta de govern de la Diputació de 11 de juliol de 2014

Import: 5.840,35 €

 

Subvenció als municipis i entitats municipals descentralitzades per a programes i activitats culturals convocatòria 2014

Òrgan: Junta de govern de la Diputació de 11 de juliol de 2014

Import: 2.800,60 €

 

 

 

Potser t'agradaria compartir...