Ajuntament de
Sant Jaume dels Domenys

 
22-03-2023

Subvencions de la Diputació de Tarragona

Potser t'agradaria compartir...

Subvencions de la Diputació de Tarragona

Subvencions atorgades per la Diputació de Tarragona a l’Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys

 

Subvencions d’interessos de préstecs, convocatòria 2022

Òrgan: Junta de govern de 13 de desembre de 2022

-          Caixabank

Pressupost elegible: 2.150,26 euros

% concedit: 100,00 %    Import concedit: 2.150,26 euros

-          Caixabank

Pressupost elegible: 1.103,20 euros

% concedit: 100,00 %    Import concedit: 1.103,20 euros

 

Subvenció per a la transició energètica i climàtica, per a l’any 2022

Òrgan: Junta de govern de 4 d’octubre de 2022

- Línia 1.1 Incendis

Pressupost Elegible: 4.936,80 euros

% concedit: 85,00 %       Import concedit: 4.196,28 euros

Desbrossar la Franja del Papagai i Casetes de Gomila

- Línia 2 PASEC

Pressupost Elegible: 25.000,00 euros

% concedit: 85,00 %       Import concedit: 20.890,88 euros

Plaques solars Escola els Quatre Vents

- Línia 3 Biomassa

Pressupost Elegible: 122.513,43 euros

% concedit: 85,00 %       Import concedit: 77.310,00 euros

Caldera Biomassa Escola

-  Línia 4 Residus

Pressupost Elegible: 12.599,13 euros

% concedit: 85,00 %       Import concedit: 10.000,00 euros

Millora clavegueram deixalleria municipal

 

Subvencions de Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables, en règim de concurrència competitiva, convocatòria 2022

Òrgan: Junta de govern de 20 de setembre de 2022

- Actuació: Línia 1, Piscines. Servei de socorrista piscina municipal.

Pressupost elegible: 8.067,68 euros

% concedit: 69,47 %     Import concedit: 5.605,35 euros

- Actuació: Línia 2, Salut, protecció de la salut pública. Tractament de plagues, gestió d’animals domèstics abandonats, productes de neteja per equipaments municipals, manteniment equips de cardioprotecció.

Pressupost elegible: 23.562,19 euros

% concedit: 57,50 %     Import concedit: 13.550,40 euros

 

Subvencions per a la digitalització, transformació i millora de la seguretat dels municipis, tipus C, capítol 2 2022 (cablejat estructurat edifici consistori)

Òrgan: Junta de govern de 26 de juliol de 2022

Pressupost elegible: 7.986,00 euros

% concedit: 77,64 %     Import concedit: 6.200,00 euros

 

Subvencions destinades a inversions en equipaments municipals culturals o d’interès ciutadà per a ens locals 2022

Òrgan: Junta de govern de 5 d’abril de 2022

Concepte: Reforma dels lavabos de l'escola de Lletger i substitució de fibrociment. Adequació parc infantil Cornudella. Reparacions aluminis local social Cornudella

Pressupost elegible: 42.986,70 euros

% concedit: 85,00 %     Import concedit: 35.000,00 euros

 

PAM (Pla d’Actuació Municipal) 2022

Òrgan: Junta de govern de 22 de febrer de 2022

- Despeses corrents

Pressupost Elegible: 60.000,00 euros

% concedit: 100,00 %     Import concedit: 60.000,00 euros

- Millora de l'eficiència energètica de l'enllumenat

Pressupost Elegible: 50.952,96 euros

% concedit: 95,00 %       Import concedit: 48.405,31 euros

- Reforma i ampliació edifici de la Casa de Cultura

Pressupost Elegible: 110.216,72 euros

% concedit: 95,00 %       Import concedit: 104.705,88 euros

 

Subvenció per generar entorns més resilients, segurs i saludable, per a l’any 2021

Òrgan: Junta de govern de 21 de desembre de 2021

Pressupost elegible: 25.695,36 euros

% concedit: 90,00 %       Import concedit: 14.482,00 euros

- Línia 1.2 Piscines

Pressupost Elegible: 8.167,50 euros

% concedit: 90,00 %       Import concedit: 6.387,80 euros  

 

Subvenció per a la transició energètica i climàtica, per a l’any 2021

Òrgan: Junta de govern de 14 de desembre de 2021

- Línia 1.1 Incendis

Pressupost Elegible: 4.936,80 euros

% concedit: 90,00 %       Import concedit: 4.262,29 euros

Desbrossar la Franja del Papagai i Casetes de Gomila

- Línia 2 PASEC

Pressupost Elegible: 13.847,87 euros

% concedit: 90,00 %       Import concedit: 12.072,99 euros

Plaques solars Escola els Quatre Vents

-  Línia 4 Residus

Pressupost Elegible: 4.973,10 euros

% concedit: 90,00 %       Import concedit: 4.333,46 euros

Creació de càpsules audiovisuals per al reforç de la recollida selectiva Porta a Porta 

Retirada de runa en entorns naturals

 

Subvencions d’interessos de préstecs, convocatòria 2021

Òrgan: Junta de govern de 14 de desembre de 2021

- Caixabank

Pressupost elegible: 2.571,14 euros

% concedit: 100,00 %    Import concedit: 2.571,14 euros

- Caixabank

Pressupost elegible: 1.260,10 euros

% concedit: 100,00 %    Import concedit: 1.260,10 euros

 

Subvenció per a activitats culturals o d’interès per a la ciutadania de caràcter singular, per a l’any 2021

Òrgan: Junta de govern de 5 d’octubre de 2021

Pressupost elegible: 22.940,46 euros

% concedit: 65,00 %       Import concedit: 14.911,30 euros

 

PAM (Pla d’Acció Municipal) 2021

Òrgan: Junta de govern de 23 de març de 2021

Despeses corrents: 60.000 €

Inversions:

C. del Raval de Lletger: 111.194,83 €

Mirador de l’Hostal: 17.224,80 €

 

Ajut per al funcionament de les llars d’infants públiques de titularitat municipal i de primer cicle d’educació infantil en escoles rurals per al curs 2019-2020

Òrgan: Junta de govern de 23 de març de 2021

Import: 25.812,50 €

 

Subvenció per a interessos de préstecs concertats per ajuntaments i consell comarcals. Convocatòria 2020

Òrgan: Junta de Govern de 22 de desembre de 2020

Import: 3.659,64 €

 

Subvencions per a la millora de les instal·lacions i equipaments dels consultoris mèdics de titularitat municipal

Òrgan: Junta de govern d’1 de desembre de 2020

Import concedit: 2.503,30 €

 

Subvencions destinades a la realització d’actuacions per a la gestió d’espècies plaga i espècies invasores en espais urbans

Òrgan: Junta de govern de 20 de novembre de 2020

Import: -Reducció de mosquits: 1.668,70 €   

-Reducció de plagues: 3.562,40 €

 

Subvencions destinades a ajuntaments i altres ens locals de la demarcació de Tarragona per a activitats culturals, esportives i educatives i per l’impacte i despeses ja realitzades derivades dels efectes de la COVID 2019

Òrgan: Junta de govern de 17 de novembre de 2020

Import: 12.000,00 €

 

Subvencions destinades a la realització d’actuacions per la protecció i defensa dels animals domèstics

Òrgan: Junta de govern de 10 de novembre de 2020

Import: 2.000,00 €

 

PAM (Pla d’Acció Municipal) 2020

Òrgan: Junta de Govern de 27 d’octubre de 2020.

Inversions: Condicionament vial del pas de la riera del Marmellar- zona La Pujada.

Import: 14.500,00 €

Despeses corrents: 60.000,00 €

 

Subvencions destinades als municipis, amb matèria de protecció de la salut pública amb motiu de la COVID 19

Òrgan: Junta de govern de 28 de juliol de 2020

Import: 16.747,84 €

 

Programa extraordinari d'ajuts per al funcionament de les llars d'infants públiques de titularitat municipal i de primer cicle d'educació infantil en escoles rurals, curs 2018-2019

Òrgan: Junta de Govern de 16 de juny de 2020

Nom de la llar: Llar infants els Petits Arcs

Import concedit: 24.150,00 €

Curs que es subvenciona: 2018-2019

 

Activitats culturals de caràcter singular 2019

Òrgan: Junta de Govern de 17 de desembre de 2019

Fira de la primavera. Import: 1.103,00 €

Activitat física per a la gent gran: 1.327,67 €

 

Subvenció per interessos de préstec 2019

Òrgan: Decret de 4 de desembre de 2019

Import: 1.976,16 € (CaixaBank)

Import: 3.992,51 € (CaixaBank)

 

Activitats esportives de caràcter singular. Cursa “Campi qui pugui”

Òrgan: Junta de Govern de 22 d’octubre de 2019

Import: 493,78 €

 

Actuacions de protecció de la salut pública, peridomèstics

Òrgan: Junta de Govern d’1 d’octubre de 2019

Import: 5.136,80 €

 

Millora de les instal·lacions i equipaments dels consultoris mèdics locals

Òrgan: Junta de Govern d’1 d’octubre de 2019

Import: 2.372,41 €

 

Subvenció per implantar les mesures recollides ens els plans d’acció per l’energia sostenible (PAES)

Òrgan: Junta de Govern de 24 de setembre de 2019

Import: 11.632,50 €

 

Vigilància dels usuaris de les platges i piscines

Òrgan: Decret per Decret de la Diputació, de 14 d’agost de 2019

Import: 5.567,87 €.

 

PAM 2019

Concedit per Decret de 9 de juliol.

Inversions: Adquisició de jocs infantils per a parcs municipals. Import: 16.096,00 €

Despeses corrents: 48.288,00 €

 

Inversions en equipaments municipals d’interès ciutadà

Òrgan: Junta de Govern de 14 de juny de 2019

Import: 5.000,00 €

 

Programes i activitats culturals

Òrgan: Junta de Govern de 14 de juny de 2019

Import: 3.127,12 €

 

Subvenció per al foment i difusió de publicacions locals i comarcals i/o d’interès per a la demarcació de Tarragona editades durant l’any 2018

Òrgan: Junta de Govern de 21 de desembre de 2018

Import: 492,96 €

 

Subvenció d’interessos de préstecs

Òrgan: per Decret de la Diputació de Tarragona, de 19 de desembre de 2018

Préstec I: 4.531,44 €, Préstec II: 2.205,35 €

 

Programa extraordinari d’ajuts per al funcionament de les llars d’infants públiques de titularitat municipal i el primer cicle d’educació infantil a escoles rurals, Curs 2017-2018

Òrgan: Junta de Govern de 30 de novembre de 2018

Import: 24.587,50 €

 

Subvencions per a activitats culturals i d’interès ciutadà de caràcter singular

Òrgan: Junta de govern de la Diputació de 26 d’octubre de 2018

- Activitats per a gent gran: 762,66 €

- Aplec Dilluns de Pasqua: 1.560,49 €

 

PEXI 2018, Modernitzar els equips informàtics

Òrgan: Junta de Govern de 21 de setembre de 2018

Import: 3.763,46 €

 

Subvencions per al finançament de despeses per a la millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics locals

Òrgan: Junta de govern de la Diputació de 27 de juliol de 2018

Import 2.259,01 €

 

Subvencions als ajuntaments i entitats municipals descentralitzades, amb població fins a 5.000 habitants, per a programes i activitats culturals

Òrgan: Junta de govern de la Diputació de 13 de juliol de 2018

Import: 3.004,27 €

 

Subvencions per a inversions en equipaments municipals d’interès ciutadà i edificis singulars i edificis singulars i patrimonials i de valor cultural

Òrgan: Junta de govern de la Diputació de 13 de juliol de 2018

Import: 5.000,00 €

 

Subvencions per actuacions de protecció de la salut pública per a la seguretat a zones de bany

Òrgan: Junta de govern de la Diputació de 22 de juny de 2018

Import: 6.340,80 €

 

Subvenció del PAM 2018

Òrgan: Junta de Govern de la Diputació de 25 de maig de 2018

- Obra: Instal·lació d’un ascensor a la Casa de Cultura, c de la Germanor, 8

             Cost total obra: 32.999,19 €

             Subvenció Diputació: 30.606,00 €

- Obra: Construcció d’una pista d’skate a l’aire lliure

             Cost total obra: 24.193,95 €

             Subvenció Diputació: 22.400,00 €

- Despeses corrents 2018, import: 90.093,20

 

 

Subvencions destinades al finançament d’actuacions de prevenció local d’incendis forestals. Convocatòria 2017

Òrgan: Junta de Govern de la Diputació de 15 de desembre de 2017

Concepte: Incendis forestals. Import: 10.539,60 €

 

Subvenció per a Ajuntaments per a activitats d’interès ciutadà de caràcter singular, extraordinari

Òrgan: Junta de govern de la Diputació de 1 de desembre de 2017

- Concepte: Senyalització de diferents indrets patrimonials i culturals del municipi. Import: 2.190,49 €.

Òrgan: Junta de govern de la Diputació de 27 d’octubre de 2017

- Concepte: Dilluns de Pasqua. Import: 1.371,18 €

- Concepte: Activitat per la gent gran. Import: 476,59 €

 

Concessió del Programa extraordinari de suport als centres del primer cicle d’educació infantil de titularitat municipal. Curs 2016-2017

Òrgan: Junta de Govern de la Diputació de 24 de novembre de 2017

Concepte: Llar d’Infants municipal Els Petits Arcs. Import: 25.550,00 €

 

Subvenció per actuacions de protecció de la salut pública per la gestió d’espècies plaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans i recollida d’animals domèstics abandonats

Òrgan: Junta de govern de la Diputació de 17 de novembre de 2017

Import: 4.684,80 €

 

Subvenció per actuacions de protecció de la salut públic per la seguretat a zones de bany, piscines

Òrgan: Junta de govern de la Diputació de 3 de novembre de 2017

Import: 7.660,00 €

 

Subvenció per al finançament de despeses per a la millora de les instal·lacions i equipaments dels consultoris mèdics locals

Òrgan: Junta de govern de la Diputació de 3 de novembre de 2017

Import: 3.749,40 €

 

Subvenció per a esport base i activitats esportives de caràcter extraordinari. 2017

Òrgan: Junta de govern de la Diputació de 27 d’octubre de 2017

Import: 685,68 €.

 

Subvencions del programa específic d’obres per a la millora de xarxes bàsiques municipals i del programa de modernització d’equipaments informàtics per garantir l’administració electrònica (PEXI)

Òrgan: Junta de Govern de la Diputació de 22 de setembre de 2017

Concepte: Millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic. Import: 13.907,82 €

Concepte: Modernitzar els equips informàtics. Import: 6.390,27 € 

 

Subvenció del PAM 2017

Òrgan: Junta de Govern de la Diputació de 21 de juliol de 2017.

Concepte: Cobriment de la pista esportiva de l’escola els Quatre Vents.

Import: 198.587,00 €

 

Subvenció per a la realització de programes i activitats culturals any 2017

Òrgan: Junta de Govern de la Diputació de 21 de juliol de 2017

Import subvenció: 4.135,86 €

 

Subvenció per a Gestió i Funcionament dels equipaments municipals d’interès ciutadà i d’edificis singulars i patrimonials i de valor cultural, any 2017

Òrgan: Junta de Govern de la Diputació de 21 de juliol de 2017

Import subvenció: 2.168,10 €

 

Subvenció per a Inversions en equipaments municipals d’interès ciutadà i d’edificis singulars i patrimonials i de valor cultural, any 2017

Òrgan: Junta de Govern de la Diputació de 21 de juliol de 2017

Import subvenció: 4.485,50 €

 

Subvenció per a la realització de programes i activitats culturals any 2017

Òrgan: Junta de Govern de la Diputació de 21 de juliol de 2017

Import subvenció: 4.135,86 €

 

Subvenció per a Gestió i Funcionament dels equipaments municipals d’interès ciutadà i d’edificis singulars i patrimonials i de valor cultural, any 2017

Òrgan: Junta de Govern de la Diputació de 21 de juliol de 2017

Import subvenció: 2.168,10 €

 

Subvenció per a Inversions en equipaments municipals d’interès ciutadà i d’edificis singulars i patrimonials i de valor cultural, any 2017

Òrgan: Junta de Govern de la Diputació de 21 de juliol de 2017

Import subvenció: 4.485,50 €

 

Subvenció per a interessos de préstecs concertats per ajuntaments i consell comarcals. Convocatòria 2017

Òrgan: Ple de la Diputació de 31 de març de 2017

- Concepte: CaixaBank. Import: 5.158,86 €

- Concepte: CaixaBank. Import: 2.490,69 €

 

Subvencions Excepcionals 2016 del Servei d’Assistència Municipal: Portada d’aigua a les Masies de Cal Marcé i Gomila, Casetes de Gomila i bassa d’aigua per ús de bombers per l’extinció d’incendis

Òrgan: Junta de Govern de la Diputació de 16 de desembre de 2016

Import subvenció: 4.650,88 €

 

Concessió del programa extraordinari de suport als centres del primer cicle d’educació infantil de titularitat municipal. Curs 2015/2016. Llar d’infants municipal Els Petits Arcs

Òrgan: Junta de Govern de la Diputació de 16 desembre de 2016

Import subvenció: 24.325,00 €

 

Subvenció per a Inversions Extraordinàries a Ajuntaments, any 2016

Òrgan: Junta de Govern de la Diputació de 16 desembre de 2016

Import subvenció: 4.353,83 €

 

Subvenció per a Activitats Singulars i Extraordinàries, any 2016

Òrgan: Junta de Govern de la Diputació de 2 desembre de 2016

Import subvenció: 300,00 €

 

Subvenció d’activitats Esportives Extraordinàries

Òrgan: Junta de Govern de la Diputació de 2 desembre de 2016

Import subvenció: 767,35 €

 

Subvenció per a la Gestió i funcionament dels equipaments municipals d’interès ciutadà, any 2016

Òrgan: Junta de govern de la Diputació de 22 de juliol de 2016

Import inversions: 4.938,10 € Import funcionament: 2.188,91 €

 

Subvenció de Programes i activitats de foment cultural, any 2016

Òrgan: Junta de govern de la Diputació de 22 de juliol de 2016

Import: 2.787,32 €

 

Subvenció per Actuacions de Protecció de la Salut Pública per a la seguretat a zones de bany

Òrgan: Junta de govern de la Diputació del 15 de juliol de 2016

Import: 7.643,89 €

 

Subvenció per a la Gestió d’espècies plaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans, any 2016

Òrgan: Junta de govern de la Diputació de 15 de juliol de 2016

Import: 1.525,44 €

 

Subvenció per al Finançament de despeses per a la millora de les instal·lacions i equipament del consultoris mèdics locals

Òrgan: Junta de govern de la Diputació de 1 de juliol de 2016

Import: 3.666,00 €

 

Subvenció per al Finançament d’actuacions de prevenció local d’incendis forestals, any 2016

Òrgan: Junta de govern de la Diputació de 1 de juliol de 2016

Import: 13.739,30 €

 

Subvenció del Pla d’Acció Municipal (PAM 2013-2016), Despesa corrent 2016

Òrgan: Ple de la Diputació de 27 de maig de 2016

Import subvenció: 71.661,69 €

 

Programa extraordinari de suport als centres del primer cicle d’educació infantil de titularitat municipal, curs 2014-2015

Òrgan: Junta de govern de la Diputació de 18 de desembre de 2015

Import: 22.225,00 €

 

Subvenció per interessos de préstecs per l'any 2015

Òrgan: Junta de govern de la Diputació de 23 de novembre de 2015

Import: 44,49 €

 

Subvenció per a actuacions de protecció de la salut pública per a la gestió d’espècies plaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans 2015

Òrgan: Junta de govern de la Diputació de 29 de juny de 2015

Import: 857,58 €

 

Subvenció per a gestió i funcionament dels equipaments municipals d’interès ciutadà, any 2015

Òrgan: Junta de govern de la Diputació de 29 de juny de 2015

Import: 2.943,90 €

 

Subvenció per a inversions en equipaments municipals d’interès ciutadà i edificis singulars, patrimonials i de valor cultural, any 2015

Òrgan: Junta de govern de la Diputació de 29 de juny de 2015

Import: 5.238,53 €

 

Subvenció per a actuacions de prevenció local d’incendis forestals, any 2015

Òrgan: Junta de govern de la Diputació de 29 de juny de 2015

Import: 9.194,79 €

 

Subvenció per actuacions de protecció de la salut pública per a la seguretat a zones de bany (platges i piscines), any 2015

Òrgan: Junta de govern de la Diputació de 29 de juny de 2015

Import: 7.702,40 €

 

Subvenció per al finançament de despeses per a la millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics locals, any 2015

Òrgan: Junta de govern de la Diputació de 29 de juny de 2015

Import: 4.818,47 €

 

Subvenció per a programes i activitats de foment cultural, any 2015

Òrgan: Junta de govern de la Diputació de 29 de juny de 2015

Import: 2.722,64 €

 

Subvenció per al foment i difusió de publicacions locals i comarcals i/o d’interès per a la demarcació de Tarragona i les terres de l’Ebre editades durant l’any 2015

Òrgan: Junta de govern de la Diputació de 29 de juny de 2015

Import: 165,62 €

 

Subvencions del Pla especial d’Inversions Municipals 2015

Òrgan: Junta de Govern de la Diputació de 27 de març de 2015

Import: 42.069,00 €

 

Subvenció del Programa extraordinari de suport als centres de primer cicle d'educació infantil de titularitat municipal, curs 2013/2014

Òrgan: Junta de govern de la Diputació de 19 de desembre de 2014

Import: 29.225,00 €

 

Subvenció excepcional per reparació de diferents camins pels desperfectes dels aiguats, convocatòria 2014

Òrgan: Junta de govern de la Diputació de 19 de desembre de 2014

Import: 7.771,20 €

 

Subvenció per interessos de préstecs concertats per ajuntaments i consells comarcals

Concedida per Decret del diputat delegat de la gestió de préstecs a ens locals de la Diputació de Tarragona de data 19 de desembre de 2014

Import: 122,23 €

 

Subvenció per a gestió, manteniment i funcionament en equipaments municipals d’interès ciutadà convocatòria 2014

Òrgan: Junta de govern de la Diputació de 24 d'octubre de 2014

Import: 2.587,80 €

 

Subvenció per a actuacions de protecció de la salut pública per la seguretat a zones de bany (platges i piscines) convocatòria 2014

Òrgan: Junta de govern de la Diputació de 26 de setembre de 2014

Import: 7.808,80 €

 

Subvenció per al finançament de despeses derivades del funcionament, conservació i manteniment dels consultoris mèdics locals convocatòria 2014

Òrgan: Junta de govern de la Diputació de 26 de setembre de 2014

Import: 4.521,00 €

 

Subvenció de l'obra d'arranjament de la zona recreativa i lúdica de la Torregassa
Òrgan: Junta de govern de la Diputació de data 26 de setembre de 2014
Import pressupost: 43.580,00 €
Import de la subvenció atorgada: 42.068,69 €

 

Subvenció en el marc del programa especial d’inversions sostenibles (PEIS) de la Diputació de Tarragona

 

 

Subvenció per a actuacions de protecció de la salut pública per la reducció de la proliferació d’animals peridomèstics i control de plagues convocatòria 2013

Òrgan: Junta de govern de la Diputació de 25 de juliol de 2014

Import: 741,05 €

 

Subvenció per a inversions en equipaments municipals d’interès ciutadà convocatòria 2014

Òrgan: Junta de govern de la Diputació de 11 de juliol de 2014

Import: 5.840,35 €

 

Subvenció als municipis i entitats municipals descentralitzades per a programes i activitats culturals convocatòria 2014

Òrgan: Junta de govern de la Diputació de 11 de juliol de 2014

Import: 2.800,60 €

 

 

 

Potser t'agradaria compartir...