Ajuntament de
Sant Jaume dels Domenys

 
30-10-2015

L'Hora del Cafè

Potser t'agradaria compartir...

 L’Hora del Cafè és un espai de reflexió i diàleg com a mitjà d’aprenentatge i de creixement personal. És un espai per trobar-se, parlar i ser escoltats/des; on compartir vivències, dubtes i angoixes envers a temes relacionats amb els vostres fills i filles.


És un espai de trobada dinamitzat per una psicòloga, amb l’objectiu de compartir experiències, situacions, visions i anècdotes.


Les trobades es donen en un context informal, en un clima distès i relaxat, al voltant d’una taula rodona que facilita una bona dinàmica de grup amb cafè i sucs. L’estructura de les trobades és molt flexible, i sempre s’inicia i es tanca la sessió amb un moment lliure que permet generar una dinàmica participativa, flexible i deixant sempre un lloc per a la reflexió i el diàleg.


L’Hora del Cafè és una experiència que es planifica sobre la pràctica i a partir de les necessitats detectades. Això suposa modificacions i adaptacions constants en el projecte durant el curs. Les activitats s’organitzen tenint en compte les dinàmiques i les demandes del grup i s’utilitzen diverses estratègies i materials com notícies del diari, articles de revistes, anuncis publicitaris, tractant diferents temes.

Per al curs 2013 - 2014 hi ha les trobades previstes:

31 d’octubre: Centres de desenvolupament infantil i atenció precoç; com es treballa des de la llar amb el CDIAP.


29 de novembre: Alimentació; guia de l’alimentació en la primera infància.


19 de desembre: Rebequeries


31 de gener: Límits

Aneu actualitzant aquesta informació a l'agenda d'aquesta mateixa web, on s'informarà dels canvis que es puguin produir i de les dates de les següents trobades.

Potser t'agradaria compartir...