Ajuntament de
Sant Jaume dels Domenys

10-05-2024

Exposició pública del projecte de la nova EDAR i del nou col·lector entre la Torregassa i el Papiolet

Potser t'agradaria compartir...

Exposició pública del projecte de la nova EDAR i del nou col·lector entre la Torregassa i el Papiolet

Fins el 22 de maig, el projecte de la nova EDAR i del nou col·lector entre la Torregassa i el Papiolet estarà en exposició pública a la Seu electrònica del Consell Comarcal del Baix Penedès.

L’objectiu del projecte constructiu és la de tractar les aigües procedents del nuclis de la Torregassa i el Papiolet disposant d’un nou sistema més eficient per millorar la qualitat de l’aigua que els nuclis aboquen al medi natural.

Actualment ambdós nuclis disposen d’EDAR. El nucli de la Torregassa, per al tractament de les seves aigües residuals i les provinents de la urbanització del Papagai, disposant de dos col·lectors en alta per a la conducció d’aigües. L’EDAR de la Torregassa disposa d’una línia de tractament simple, composta per un pretractament, dos decantadors-digestors i unes llacunes facultatives per al posterior abocament de l’afluent al Torrent de les Quatres Fites. Aquest sistema de llacuna resulta insuficient i presenta nombrosos problemes d’explotació. El nucli del Papiolet disposa d’una EDAR de característiques anàlogues al de la Torregassa, però en aquest cas, l’afluent s’aboca al Torrent de Sant Marc. Actualment ambdós EDAR no estan donant els resultats desitjats, ja que les aigües abocades al medi receptor no compleixen els paràmetres requerits.

La ubicació de la nova EDAR es situa annexa a l’EDAR actual del nucli del Papiolet.

El projecte té un pressupost d’execució de 1.983.411,71 € (sense IVA), finançats per l’ACA.

Potser t'agradaria compartir...