Ajuntament de
Sant Jaume dels Domenys

 
02-05-2024

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS A ENTITATS I ASSOCIACIONS SENSE ÀNIM DE LUCRE

Potser t'agradaria compartir...

La convocatòria de les subvencions té com a finalitat fomentar el desenvolupament d’activitats, programes i/o projectes culturals, esportius, juvenils, educatius i de conservació del medi natural impulsats per la societat civil al municipi, així com millorar la qualitat de vida de la ciutadania promovent la convivència i la cohesió social.

 

Poden ser beneficiàries d’aquestes subvencions totes les entitats i associacions sense ànim de lucre, legalment constituïdes, amb seu al municipi, i inscrites al Registre d’entitats, que es trobin al corrent de pagament amb les Agències Tributàries Estatal i Autonòmica, la Tresoreria General de la Seguretat Social, i l’Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys, i que compleixin els requisits establerts a les bases reguladores i a la present convocatòria.

 

L’objecte d’aquestes subvencions és el suport en el finançament de les activitats i de les despeses ordinàries de les entitats beneficiàries descrites prèviament.

 

Consulteu les Bases completes en els arxius adjunts.

 

Potser t'agradaria compartir...