Ajuntament de
Sant Jaume dels Domenys

22-03-2024

Exposició del cens electoral per a les Eleccions al Parlament de Catalunya del 12 de maig de 2024

Potser t'agradaria compartir...

Exposició del cens electoral per a les Eleccions al Parlament de Catalunya del 12 de maig de 2024

S’han convocat Eleccions al Parlament de Catalunya pel dia 12 de maig de 2024.

En compliment del que estableix l’article 39.2 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general vigent, s’obre el termini d’exposició de les llistes electorals vigents que es podran consultar i, si és el cas, formular les reclamacions del 25 de març a l’1 d’abril de 2024, ambdós inclosos.

El servei de consulta es realitzarà per mitjans informàtics i serà individual per a cada persona que la sol·liciti, caldrà la identificació del sol·licitant mitjançant document acreditatiu on aparegui la fotografia del titular.

Les reclamacions podran ser formalitzades a l’Ajuntament dins l’horari d’atenció ciutadana de dilluns a dijous de 9 a 13 hores, i dilluns també de 16 a 18.30 h. També es podran realitzar davant de la Delegació Provincial de l’Oficina del Cens Electoral, essent necessari presentar en ambdós casos per l’interessat: el DNI, el passaport, el permís de conduir, l’original i la fotocòpia.

Els electors del CER (Cens Electoral Residents) – CERA (Cens Electoral Absents) que disposin de certificat electrònic vàlid, podran realitzar la consulta telemàticament a la Seu electrònica de l’INE.

Així mateix, fins l’1 d’abril de 2024, les persones incloses al cens electoral podran sol·licitar l’exclusió o inclusió en les còpies dels cens electorals que es faciliten als partits polítics per realitzar trameses postals de propaganda electoral. Aquestes peticions podran realitzar-se, si es disposa del certificat electrònic, em aquest enllaç. En cas de no disposar de certificat electrònic, es podran fer personalment a l’Ajuntament, Consolat o Delegació Provincial de l’Oficina del Cens Electoral amb el model oficial facilitat per l’INE. Aquesta opció serà de caràcter permanent excepte sol·licitud en un altre sentit.

Potser t'agradaria compartir...