Ajuntament de
Sant Jaume dels Domenys

02-02-2024

Obert el termini per presentar ofertes per a la gestió de la Llar d'Infants municipal els Petits Arcs

Potser t'agradaria compartir...

Obert el termini per presentar ofertes per a la gestió de la Llar d'Infants municipal els Petits Arcs

L’Ajuntament ha obert el termini per presentar ofertes per a la gestió de la Llar d'Infants municipal els Petits Arcs i el servei de menjador per als exercicis 2024, 2025 i 2026. El contracte ha de tenir una durada de 3 anys que, un cop finalitzats, previ acord es poden prorrogar dues vegades per un any cadascuna, que han de ser optatives per a l’Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys i obligatòries per a l’empresa contractista.

Es tracta de gestionar l'escola bressol municipal des del punt de vista educatiu i també el servei de menjador que s'ofereix als usuaris, per donar resposta a les necessitats de custòdia i cura dels infants més petits.

La forma d’adjudicació del contracte serà el procediment obert, en què tot/a empresari/ària interessat/da podrà presentar una proposició, quedant exclosa tota negociació dels termes del contracte amb els/les licitadors/es.

L'adjudicació del contracte es realitzarà utilitzant una pluralitat de criteris d'adjudicació sobre la base de la millor relació qualitat-preu de conformitat amb el que s’estableix en el Plec de clàusules.

El pressupost base de licitació amb IVA és de 852.238,30 € per als 3 anys de contracte.

El termini per presentar les ofertes finalitza el 22 de febrer de 2024.

Les empreses interessades poden presentar oferta al portal de contractació pública en aquest enllaç on també es pot consultar el Plec de clàusules, el Ple de prescripcions tècniques i la Memòria econòmica amb estudi de viabilitat.

Potser t'agradaria compartir...