Ajuntament de
Sant Jaume dels Domenys

01-09-2023

Del 4 al 13 de setembre, preinscripcions a l’Escola Oficial d’Idiomes del Vendrell

Potser t'agradaria compartir...

Del 4 al 13 de setembre, preinscripcions a l’Escola Oficial d’Idiomes del Vendrell

Les escoles oficials d'idiomes (EOI) són centres públics, no universitaris, dependents del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya que imparteixen els ensenyaments especialitzats d'idiomes moderns que regula la Llei orgànica d'educació (LOE).  També certifiquen els nivells B1, B2, C1 i C2 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües (MECR).  Aquestes certificacions, que són reconegudes arreu de l'Estat espanyol, són les úniques oficials.

Per accedir als ensenyaments d'idiomes a les escoles oficials és requisit imprescindible tenir 16 anys complerts l'any que es comencen els estudis. També hi poden accedir els més grans de 14 anys per seguir els ensenyaments d'un idioma diferent del cursat en l'educació secundària obligatòria.

El procés preinscripció és completament telemàtic a través del web de les EOI, dins el termini establert del 4 de setembre (a partir de les 9 hores) al 13 de setembre (a les 14 hores) de 2023. Un cop feta la sol·licitud de preinscripció es posa en marxa el sistema d'assignació de places, abans, però, potser caldrà fer el test de nivell.

Els tests de nivell presencial es fan del 5 al 8 de setembre de 2023 i del 12 de setembre fins a les 14 h del 13 de setembre de 2023 (cal consultar el dia i l'hora al web de cada centre).

Potser t'agradaria compartir...