Ajuntament de
Sant Jaume dels Domenys

05-06-2023

Del 5 al 12 de juny, exposició de llistes en període electoral i reclamacions

Potser t'agradaria compartir ...   
Del 5 al 12 de juny, exposició de llistes en període electoral i reclamacions

Des d’avui dilluns, 5 de juny, i fins al dia 12 de juny, inclòs, resta obert el termini d’exposició de les llistes electorals vigents per a les Eleccions Generals del dia 23 de juliol de 2023, en compliment del que estableix l’article 39.2 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del  règim electoral general vigent.

El servei de consulta es realitzarà per mitjans informàtics i serà individual per a cada persona que la sol·liciti, caldrà la identificació del sol·licitant mitjançant document acreditatiu on aparegui la fotografia del titular d’acord amb l’article 85.1 de la LOREG.

Les reclamacions es formalitzaran a l’Ajuntament dins l’horari d’atenció ciutadana de dilluns a divendres de 9 a 13 hores, i dilluns de 16 a 18:30 h. També es podran realitzar les reclamacions davant de la Delegació Provincial de l’Oficina del Cens Electoral, essent necessari presentar en ambdós casos per l’interessat: el DNI, el passaport, el permís de conduir, l’original i la fotocòpia.

Els electors del CER_CERA, podran realitzar la consulta a través d’Internet a la Seu electrònica de l’Instituto Nacional de Estadística, sempre que disposin de certificat electrònic acceptat d’acord amb el publicat per la seu electrònica de l’Institut Nacional d’Estadística.

D’acord amb el que estableix l’article 41.2 de la Llei orgànica del règim electoral general, es prohibeix la informació particularitzada a qualsevol persona o organisme sobre les dades personals contingudes en el cens electoral i no se’n permet la recopilació de dades per qualsevol mitjà, ja sigui manual, fotogràfic, informàtic o de qualsevol altre naturalesa, sota les responsabilitats procedents legalment.

Fins al 12 de juny de 2023, els electors podran optar a sol·licitar l’exclusió o inclusió en les còpies dels cens electorals que es faciliten als partits polítics per realitzar trameses postals de propaganda electoral. Aquestes peticions podran realitzar-se, si es disposa del certificat electrònic, en aquest enllaç.

En cas de no disposar de certificat electrònic, es podran fer personalment a l’Ajuntament, Consolat o Delegació Provincial de l’Oficina del Cens Electoral amb el model oficial facilitat per l’INE.

Potser t'agradaria compartir ...