Ajuntament de
Sant Jaume dels Domenys

04-06-2023

Sant Jaume dels Domenys entra en situació d'Alerta per Sequera

Potser t'agradaria compartir ...   
Sant Jaume dels Domenys entra en situació d'Alerta per Sequera

El Pla de Sequera és l'eina aprovada pel Govern de la Generalitat de Catalunya, a través de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), per a gestionar els episodis d'escassetat d'aigua en el territori de les conques internes (rius que neixen a Catalunya i desemboquen a la Mediterrània).

A partir del moment en què una unitat d'explotació entra en la situació de prealerta i alerta per sequera (així com en les fases d’excepcionalitat i emergència), s'emet i es publica una Resolució del Director de l'ACA on es detallen les mesures i accions que s'han de dur a terme per a garantir les demandes d'aigua.

D’acord amb les disposicions de l’ACA, Sant Jaume dels Domenys i la resta de municipis del Baix Penedès entren aquesta setmana en situació d'Alerta per Sequera.

Tot i que la Generalitat ha assegurat que les demandes per als pròxims mesos estan garantides, els municipis en situació d'alerta hauran d'adoptar les restriccions que marca aquest nou escenari.

Les més destacades són que es limita el consum màxim d’aigua a 250 litres per habitant i dia, es prohibeix omplir fonts ornamentals i elements d’ús estètic de l’aigua i el reg de jardins i zones verdes, només de 20 h a 8 h.

Cal regar amb la dotació mínima indispensable que no pot superar els 450 m3/ha/mes, evitant regar si plou. Els jardins particulars es poden regar, com a màxim, dos dies a la setmana.  Els habitatges amb numeració parella o sense numeració poden regar els dimecres i els dissabtes, mentre que els que tinguin numeració senar, els dijous i els diumenges.

Es prohibeix a particulars la neteja de carrers, paviments, façanes i similars utilitzant mànegues d’aigua per arrossegar la brutícia. La prohibició no inclou la neteja amb pal de fregar, amb galleda i esponja o amb sistemes de neteja d’alta pressió.

Es prohibeix la utilització d’aigua per eliminar pols i matèria en suspensió a l’aire.

Es limita l’ús d’aigua en granges destinat a l’abeurament i neteja d’animals i del recinte. Percentatges de reducció del consum:
Reg agrícola: 25%
Usos ramaders: 10%
Usos industrials: 5%
Usos recreatius que impliquin reg: 30%
Altres usos recreatius: 5%

Es limita la neteja de vehicles només per a neteja en establiments comercials dedicats a aquesta activitat amb sistema de recirculació d’aigua, neteja amb esponja i galleda, neteja de vehicles fora d’establiments comercials per mantenir la seguretat i salut de les persones i dels animals (transport de menjar, d’animals, de medicaments, ambulàncies, vehicles mèdics i de residus).

Es limita l’ús d’aigua per omplir piscines només per a reompliment parcial i indispensable de piscines amb sistema de recirculació de l’aigua per reposar pèrdues d’aigua, neteja de filtres i garantir la qualitat sanitària, el primer ompliment de piscines de nova construcció i l’ompliment de piscines desmuntables amb capacitat inferior a 500 litres per al bany d’infants en centres educatius.

No s’apliquen limitacions a piscines d’aigua de mar.

Podeu consultar tota l’actualitat sobre les mesures i accions al Portal de la sequera.

Potser t'agradaria compartir ...