Ajuntament de
Sant Jaume dels Domenys

01-06-2023

Impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica

Potser t'agradaria compartir ...   
Impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica

L’impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica és un tribut propi de la Generalitat de Catalunya, l’objecte del qual és gravar les emissions de diòxid de carboni que produeixen aquests vehicles i que incideixen en l’increment de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle. 

Aquest tribut té caràcter finalista i nodreix a parts iguals el Fons Climàtic i el Fons de Patrimoni Natural. L’impost es gestiona mitjançant padró i és elaborat i aprovat per l’Agència Tributària de Catalunya a partir de les dades de què disposa. 

El padró provisional de l'exercici 2022 de l'impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica es va publicar l’1 de maig del 2023. Des d'aquesta data i fins al 5 de juny es poden presentar sol·licituds de modificació (al·legacions) a través de la consulta del padró.

Si es domicilia el pagament a través del padró abans del 17 de juliol de 2023, s’efectuarà el càrrec en compte el 20 de novembre del 2023.

Si no s’ha domiciliat el pagament, a partir de l’1 de setembre de 2023, un cop publicat el padró definitiu de l’exercici 2022, es podrà pagar des de la consulta del padró. Els vehicles que ja figuraven en el padró d’exercicis anteriors tindran de termini fins al 20 de novembre de 2023 per pagar sense recàrrec.

Les persones titulars de vehicles nous al padró rebran una notificació de la liquidació on s'indicarà el termini d'ingrés. Si es rep la notificació entre els dies 1 i 15 del mes, el termini acaba el dia 20 del mes següent;  en canvi, si es rep la notificació entre els dies 16 i últim del mes, el termini acaba el dia 5 del segon mes posterior.

Potser t'agradaria compartir ...