Ajuntament de
Sant Jaume dels Domenys

11-05-2023

DECRET: 11.05.23 llista definitiva d'admesos i exclosos del procés selectiu d'una plaça de periodista

Potser t'agradaria compartir...

S’aprova i es fa pública la llista definitiva de persones admeses i excloses del procés selectiu d’una plaça de periodista mitjançant concurs, torn lliure, inclosa a l’oferta pública d’ocupació 2022 dins la taxa d’estabilització de la Disposició addicional 6a de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública.

Potser t'agradaria compartir...