Ajuntament de
Sant Jaume dels Domenys

23-01-2023

Inscripcions per participar a la Rua de Carnaval de Sant Jaume dels Domenys 2023

Potser t'agradaria compartir...

Inscripcions per participar a la Rua de Carnaval de Sant Jaume dels Domenys 2023

El diumenge, 12 de febrer, es celebrarà la Rua de Carnaval a Sant Jaume dels Domenys, que admetrà un màxim de 25 grups participants, en una proporció de 23 carrosses amb comparsa i 2 comparses.

 

El termini per sol·licitar la participació a la Rua serà de dilluns, 23 de gener, fins a divendres, 27 de gener, i haurà de fer-se telemàticament amb certificació electrònica vàlida a través de la seu electrònica de l'ajuntament de Sant Jaume dels Domenys, o presencialment a l’ajuntament (Plaça de Joan Roig, 2), el dilluns de 09.00 a 13.00 i de 16.00 a 19.00 h, i de dimarts a divendres de 09.00 a 14.00 h. La sol·licitud de participació de forma telemàtica, només es podrà fer a través de la instància “Sol·licitud per participar a la rua de carnaval de Sant Jaume dels Domenys”, no essent acceptada cap altra tipus d’instància ni cap sol·licitud enviada per correu electrònic.

 

L’acceptació dels grups participants prioritza la inscripció de les carrosses locals i les que hagin participat a l’edició del darrer any que s’hagi celebrat, sempre que compleixin els requisits de participació i facin la inscripció dins del termini establert. En cas de baixes, l’organització podrà substituir els grups que renunciïn per d’altres que no hagin participat mai a la Rua de Sant Jaume dels Domenys o que ho hagin fet en edicions anteriors a l’any precedent al de la celebració. En aquest cas, l’organització tindrà en compte aspectes estètics i d’originalitat dels grups sol·licitants per decidir els seleccionats.

 

Els grups participants hauran de complir i respectar les disposicions que es recullen a les Bases aprovades que podeu consultar a l’arxiu adjunt. Els vehicles participants a la Rua estan obligats al compliment de la normativa referent a circulació i a tenir la documentació vigent i amb validesa legal per als vehicles de les carrosses, així com portar els aparells extintors amb la revisió actualitzada que siguin preceptius d’acord amb la grandària de la/les carrossa/carrosses i les seves característiques.

 

Els grups participants hauran de comptar amb les autoritzacions paternes/maternes dels menors que hi participin.

 

Els grups de la categoria de carrossa hauran d’estar formats per un mínim de 30 membres i no excedir el nombre de 200 membres convenientment disfressats per l’esdeveniment. La plataforma haurà de disposar, com a mínim, de generador d’electricitat, farmaciola, música, il·luminació, extintors, decoració i ambientalització pròpies, i cadena/es de seguretat entre remolcs i unitats tractores.

 

Els grups participants a la categoria de comparses hauran d’estar formats per un mínim de 20 membres i no excedir el nombre de 200 membres convenientment disfressats per a l’esdeveniment. Hauran de dur un vehicle de suport degudament ambientalitzat i decorat per al carnaval, amb equip de música adient i disposar d’extintors d’acord amb la normativa vigent fàcilment accessibles i que haurà de comunicar-se a la sol·licitud de participació.

 

Els grups participants hauran d’estar presents a la “zona de concentració” com a molt tard a les 11.30 h del dia 12 de febrer.

 

L’ordre de sortida serà el següent: Primer els grups locals i posteriorment la resta de participants per ordre d’arribada a la zona de concentració. L’organització podrà determinar l’ordre de sortida.

 

D’acord amb la legislació vigent, resta prohibit el consum de qualsevol beguda alcohòliques. Qualsevol carrossa o comparsa que participi en aldarulls o baralles quedarà desqualificada sense premis.


RECORREGUT RUA CARNAVAL
Potser t'agradaria compartir...