Ajuntament de
Sant Jaume dels Domenys

20-01-2023

Calendari del contribuent 2023

Potser t'agradaria compartir ...   
Calendari del contribuent 2023

Es fa públic el calendari de pagaments dels tributs municipals per a l’any 2023.

 

Al calendari es marquen els terminis per fer el pagament en voluntària (rebuts no domiciliats) i s’especifiquen les dates en què es posaran a cobrament els rebuts de les persones físiques i jurídiques que ho hagin domiciliat.

 

En el cas de canvis de titularitat, baixa de l’objecte d’imposició, canvi de domiciliació bancària o qualsevol altra circumstància que tingui incidència en el rebut, cal comunicar-ho a BASE Gestió d’Ingressos, que és l’entitat que té delegada la gestió de cobrament dels tributs i impostos de l’Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys.

Potser t'agradaria compartir ...