Ajuntament de
Sant Jaume dels Domenys

04-11-2022

Fins el 21 de novembre es pot pagar l’impost sobre les emissions de CO2 dels vehicles

Potser t'agradaria compartir...

Fins el 21 de novembre es pot pagar l’impost sobre les emissions de CO2 dels vehicles

L’impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica és un tribut propi de la Generalitat de Catalunya, l’objecte del qual és gravar les emissions de diòxid de carboni que produeixen aquests vehicles i que incideixen en l’increment de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle.

 

Aquest tribut té caràcter finalista i ha de nodrir a parts iguals el Fons climàtic i el Fons de patrimoni natural. L’impost es gestiona mitjançant padró i és elaborat i aprovat per l’Agència Tributària de Catalunya a partir de les dades de què disposa.

 

Per a l’exercici 2021, que és el que correspon fer el pagament durant l’any 2022, es mantenen les tarifes aplicades el primer any d’implantació de l’impost i no s’aplicarà, per tant, l’increment que estava previst per llei enguany.

 

El període de pagament de l'impost és de l'1 al 21 de novembre del 2022.

 

Podeu consultar més informació aquí i accedir al padró i fer el pagament en aquest enllaç.

Potser t'agradaria compartir...