Ajuntament de
Sant Jaume dels Domenys

30-08-2022

Del 31 d’agost al 5 de setembre, preinscripcions als cursos de l’escola oficial d’idiomes

Potser t'agradaria compartir ...   
Del 31 d’agost al 5 de setembre, preinscripcions als cursos de l’escola oficial d’idiomes

Les persones adultes poden estudiar idiomes moderns en règim oficial a les escoles oficials d'idiomes (EOI) en modalitat presencial o semipresencial i també a distància a l'Institut Obert de Catalunya (IOC). La matrícula oficial a les EOI dona dret a assistir a classe i als exàmens, que permeten obtenir els certificats acreditatius corresponents. Aquests certificats també es poden obtenir en règim lliure.

 

Per accedir als ensenyaments d'idiomes de les EOI cal tenir com a mínim 16 anys complerts l'any en què es comencen els estudis. També s'hi pot accedir amb 14 anys per estudiar un idioma diferent del que s'estudia a l'educació secundària.

 

La finalitat dels ensenyaments d'idiomes és capacitar l'alumnat en l'ús efectiu de l'idioma com a vehicle de comunicació general. Això comporta adquirir les habilitats tant per al llenguatge oral com l'escrit; desenvolupar estratègies comunicatives en diferents àrees de comunicació; desenvolupar estratègies per a l'aprenentatge autònom i continu de llengües, que puguin facilitar l'ús de l'idioma en l'exercici d'activitats professionals i en altres àmbits de la cultura o d'interès personal, i desenvolupar actituds positives envers la diversitat lingüística i el pluralisme cultural del món actual.

 

Hi ha moltes modalitats de cursos, tant pel que fa a la durada, a la metodologia com als continguts. Hi ha cursos anuals i quadrimestrals. Hi ha cursos intensius, en què es cobreix el contingut de tot un curs acadèmic en un sol quadrimestre. També n'hi ha d'extensius, en què el ritme és més lent i es cobreix el contingut corresponent a mig curs en tot un any acadèmic. La modalitat semipresencial permet anar a l'escola un sol dia i completar el curs amb treball autònom en línia.

 

A les EOI es poden estudiar quinze idiomes diferents, des del nivell A1 fins al C2, en el cas de l'anglès o el català. Consulteu l'oferta de cada EOI al seu web.

 

Les inscripcions per a nous i noves alumnes es poden fer telemàticament des del 31 d'agost (a partir de les 9 hores) fins al 5 de setembre de 2022 (fins a les 15 hores) en aquest web. En cas que no haver pogut presentar la sol·licitud telemàticament, es pot adreçar a l’escola oficial d’idiomes on es vulgui cursar l’ensenyament i presentar una sol·licitud presencialment el dia 5 de setembre de 2022 (fins a les 14 hores). És molt important respectar les dates, perquè per a aquests ensenyaments no s'accepten sol·licituds fora de termini.

 

L’EOI del Vendrell està a l’Avinguda Salvador Palau i Rabassó, 1.

 

Podeu consultar més informació en aquest web


Escola Oficial d'Idiomes 2.jpg
Escola Oficial d'Idiomes 3.jpg
Potser t'agradaria compartir ...