Ajuntament de
Sant Jaume dels Domenys

29-04-2022

Del 2 al 13 de maig, preinscripcions per als PFI del curs 2022-2023

Potser t'agradaria compartir ...   
Del 2 al 13 de maig, preinscripcions per als PFI del curs 2022-2023

Aquesta propera setmana s’obre el termini per presentar les sol·licituds de preinscripció per als Programes de Formació i Inserció (PFI) per al curs 2022-2023.

 

L’Institut Andreu Nin del Vendrell ofereix les formacions d’auxiliar en Reparació i manteniment de vehicles lleugers i el d’auxiliar en Vendes, oficina i atenció al públic.

 

Els PFI són el primer nivell de qualificació dins dels estudis de formació professional i s'adscriuen a diferents famílies professionals. Els PFI s'adrecen a joves d'entre 16 i 21 anys que no han finalitzat l'educació secundària obligatòria (ESO). Són estudis voluntaris i la seva durada és d'un curs acadèmic (1.000 hores).

 

Els i les alumnes de PFI reben un acompanyament i una tutorització essencial per a l'assoliment dels objectius del programa. Els aprenentatges són vivencials i vinculats amb l'entorn proper, i inclouen pràctiques en empresa; s'aprèn fent, utilitzant metodologies actives i globals.

Amb els PFI, d'una banda, es facilita la continuïtat formativa dins de la formació professional i, de l'altra, l'aprenentatge de les competències transversals i professionals necessàries per al món del treball.

 

La superació d'aquest programa de formació i inserció (PFI) comporta el següent:

Certificat acadèmic i professional, que conté la qualificació final obtinguda en el PFI i acredita les competències professionals assolides.

Certificat del Curs d’accés als cicles formatius de grau mitjà (CAM), si el PFI s’ha cursat en un centre autoritzat a impartir aquest Curs d’accés.

Accés als cicles formatius de grau mitjà.

Reconeixement dels mòduls professionals superats en el PFI per a l'obtenció del títol professional bàsic associat al perfil.

Certificat de professionalitat que emet l'Administració laboral.

Accés als centres de formació d'adults per obtenir el graduat en educació secundària obligatòria (GESO), sense complir el requisit de tenir 18 anys.

 

Podeu consultar la informació a l’arxiu adjunt i en el web de l’Institut Andreu Nin.

Potser t'agradaria compartir ...