Ajuntament de
Sant Jaume dels Domenys

29-09-2021

Sol·licitud de subvenció pels llibres de text

Potser t'agradaria compartir ...   

Full de sol·licitud pels llibres de text (alumnes de P3 fins a 2n de primària de 'escola els Quatre Vents de Sant Jaume dels Domenys).

 

Podeu presentar la sol·licitud directament per via telemàtica amb certificació digital a través de la seu electrònica.

 

L'imprès que s'adjunta es pot presentar, degudament complimentat, presencialment o per correu postal en el registre de l’ajuntament. 

 

NO tindrà cap valor oficial si la tramesa es fa electrònicament sense signatura digital acreditada o certificació vàlida.

 

La recepció de qualsevol instància per correu electrònic no serà presa en consideració i, per tant, no serà tractada.

Potser t'agradaria compartir ...