Ajuntament de
Sant Jaume dels Domenys

30-07-2021

Iniciada la licitació del nou servei de recollida de residus

Potser t'agradaria compartir ...   
Iniciada la licitació del nou servei de recollida de residus

El redactat dels plecs de prescripcions tècniques i administratives ha durat més d’un any i la posada en marxa del servei està prevista pel novembre.

 

Després de què la Junta de Govern local celebrada el 27 de juliol hagi aprovat definitivament els plecs del nou servei de recollida de residus, l’anunci de licitació quedarà publicat al Diari Oficial de la Unió Europea i a la plataforma del contractes del sector públic.

 

El municipi de Sant Jaume dels Domenys tindrà doncs un nou servei de recollida selectiva de residus a partir del novembre. El nou model ha estat consensuat amb els onze regidors i regidores del Ple de l’ajuntament i té com a objectiu prioritari augmentar el percentatge de separació dels residus fins al 70% (segons l’Agència Catalana de Residus actualment es troba estancat al voltant del 40%). Per això a la recollida porta a porta de la fracció orgànica i resta que actualment ja realitza l’ajuntament, s’hi sumarà la recollida també porta a porta del paper i envasos. A la via pública només hi romandran els contenidors de vidre. S’obrirà un procés participatiu per escollir quins elements substituiran els actuals emplaçaments de les illes de contenidors.

 

La campanya informativa durarà un mes, s’entregaran els nous cubells, els imants d’horaris, les bosses compostables i es facilitarà tota la informació del funcionament. S’ubicaran punts d’entrega i informació a tots els nuclis. Un altre element diferenciador del servei actual és que el servei disposarà d’una persona amb el rol d’agent cívic o d’acompanyament que tindrà entre les seves funcions fer visites d’assessorament, acompanyament i resolució de dubtes i de incidències, a la ciutadania, veïns i grans productors.

 

Un element imprescindible del nou servei de recollida selectiva és la deixalleria municipal localitzada al carrer Barcelona, 11, al polígon industrial dels Arcs. Amb aquesta instal·lació es podrà oferir un millor servei a nivell d’horaris i fer una millor valorització de les deixalles. Els plecs preveuen que la deixalleria sigui posada en marxa per l’empresa concessionària un cop s’hagi resolt el contracte de construcció de l’obra.

 

Una altra peculiaritat és que el servei s’aplicarà al conjunt del municipi, inclosa la totalitat de la urbanització del Papagai mercès a un conveni de col·laboració subscrit entre els ajuntaments de Sant Jaume dels Domenys i de la Bisbal del Penedès. D’aquesta forma es racionalitza la despesa pública dels dos ajuntaments.

 

El dèficit de l’actual servei de recollida de residus, comptant les despeses de recollida i tractament, és aproximadament de seixanta mil euros anuals. Amb el nou servei es preveu congelar el preu de les taxes i eliminar el dèficit mitjançant la reducció dels costos de tractament.

 

La durada del contracte és de 6 anys, prorrogable en 2 anys més. El valor estimat anual mig és de 337.039,00 EUR (IVA inclòs) i el procés de contractació es realitzarà sota regulació harmonitzada.

 

Potser t'agradaria compartir ...