Ajuntament de
Sant Jaume dels Domenys

27-05-2021

Subvencions a entitats i associacions sense ànim de lucre 2021

Potser t'agradaria compartir ...   
Subvencions a entitats i associacions sense ànim de lucre 2021

L’ajuntament ha fet pública la convocatòria per atorgar subvencions a les entitats i associacions sense ànim de lucre del municipi per a l’any 2021.

 

L’import de la partida destinada a subvencionar les entitats és de 60.000 €.

 

L’objectiu de la convocatòria és fomentar el desenvolupament d’activitats, programes i/o projectes culturals, esportius, juvenils, educatius i de conservació del medi natural impulsats per la societat civil al municipi, així com millorar la qualitat de vida de la ciutadania promovent la convivència i la cohesió social.

 

Poden ser beneficiàries d’aquestes subvencions totes les entitats i associacions sense ànim de lucre, legalment constituïdes, amb seu al municipi, i inscrites al Registre d’entitats, que es trobin al corrent de pagament amb les Agències Tributàries Estatal i Autonòmica, la Tresoreria General de la Seguretat Social, i l’Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys, i que compleixin els requisits establerts a les bases reguladores i a la present convocatòria. L’objecte d’aquestes subvencions és el suport en el finançament de les activitats i de les despeses ordinàries de les entitats beneficiàries descrites prèviament.

 

El termini per presentar la sol·licitud de subvenció finalitza el dia 25 de juny de 2021 i s’ha de fer electrònicament amb una Instància general a la que podeu accedir a través de la Seu-electrònica

 

Podeu consultar més informació, les Bases i el Full de sol·licitud en aquest enllaç

Potser t'agradaria compartir ...