Ajuntament de
Sant Jaume dels Domenys

12-04-2021

L’Ajuntament rebutja de nou la instal·lació del macro parc solar fotovoltaic

Potser t'agradaria compartir ...   
L’Ajuntament rebutja de nou la instal·lació del macro parc solar fotovoltaic

Tot i que a la primera resolució de la Ponència d’Energies Renovables es desaconsella la ubicació proposada, l’empresa promotora ha presentat un recurs de reposició.

 

L’equip de govern es manifesta totalment favorable a què s’augmenti la quota d’ús d’energies renovables al municipi i una prova d’això és la nova ordenança vigent des de 2021 que bonifica el 50% de l’IBI dels habitatges i indústries que instal·lin plaques per autoconsum a les teulades.

 

D’altra banda, és un fet que la proliferació d’aquests tipus de parcs solars i també eòlics, sobretot a les comarques de Tarragona, s’està realitzant amb manca de planificació i amb un model de negoci que es basa en l’explotació de sòl rústic per activitats industrials. Per fer front a aquesta falta d’ordenació, l’Ajuntament de Sant Jaume va aprovar al desembre de 2020 una suspensió de llicències durant un any aplicable a tots els sòls no urbanitzables. La finalitat és modificar el plantejament urbanístic del municipi i regular la implantació de parcs eòlics i plantes solars fotovoltaiques, de manera que quedin inclosos com a activitats que es puguin desenvolupar exclusivament en sòl qualificat com a industrial.

 

A data 19 de novembre de 2020 , el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya tramet a l’Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys consulta prèvia sobre la viabilitat d’implantació d’una planta solar fotovoltaica anomenada ISF Castellet II (50 MWins), als termes municipals de Sant Jaume dels Domenys, Banyeres del Penedès, Llorenç del Penedès i la Bisbal del Penedès. Defectes en l’avantprojecte fan impossible calcular la dimensió del macroparc solar, ja que segons la documentació escrita té una extensió dins del municipi de Sant Jaume de 115.341 m2 i segons la documentació gràfica té una extensió estimada de quasi quatre vegades més, 433.000 m2 al municipi de Sant Jaume. A les imatges es pot observar la magnitud de la instal·lació segons la documentació gràfica.

 

L’Ajuntament de Sant Jaume, juntament amb la resta de municipis afectats, va presentar un informe d’al·legacions al projecte que conclou que el projecte no és compatible amb la normativa urbanística aplicable i que té afectacions sobre el patrimoni històric i cultural, sobre el territori, sobre el paisatge i sobre la promoció econòmica futura del municipi. Tota la documentació es va presentar al Ple ordinari del 17 de desembre de 2020.

 

El destinatari d’aquest informe era la Ponència d’Energies Renovables, que és grup de treball específic per a l'anàlisi de la viabilitat dels avantprojectes de parcs eòlics i plantes solars fotovoltaiques. La resolució de la Ponència es va emetre el 17 de febrer de 2021. La conclusió d’aquest informe és desfavorable sobre la viabilitat de l’emplaçament del projecte de planta fotovoltaica Castellet II atès que existeixen elements determinants relatius a l’encaix territorial que, ja d'inici, es consideren insalvables i desaconsellen la ubicació proposada. De tots els arguments, la resolució de la ponència informa desfavorablement sobre la viabilitat urbanística i de paisatge, posa condicionants a la viabilitat ambiental, energètica i hidrològica, no es pronuncia sobre la viabilitat cultural i accepta la viabilitat agrària on només hi fa recomanacions.

 

A tot això, el 25 de març de 2021, l’empresa promotora del projecte presenta un recurs de reposició a la Ponència d’Energies Renovables a fi de què serveixi per revisar el sentit de l’informe de viabilitat en favor de l’empresa. L’Ajuntament de Sant Jaume torna a presentar el dia 8 d’abril de 2021 les al·legacions corresponents dins del termini.

 

El procés es troba actualment en mans de la Ponència d’Energies Renovables que s’ha de pronunciar de nou sobre l’emplaçament de la planta solar fotovoltaica anomenada ISF Castellet II. No hi ha una data definida per aquesta nova resolució.


210412 Parcs fotovoltaics 2.jpg
Potser t'agradaria compartir ...