Ajuntament de
Sant Jaume dels Domenys

09-04-2021

Entra en funcionament la 1a fase de les noves estacions depuradores d’aigües residuals de la Torregassa i del Papiolet

Potser t'agradaria compartir ...   
Entra en funcionament la 1a fase de les noves estacions depuradores d’aigües residuals de la Torregassa i del Papiolet

El CCBP i l'Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys han treballat conjuntament per executar aquests treballs.

 

Les EDARs de la Torregassa i del Papiolet han entrat en funcionament aquest passat mes de març amb la primera fase dels treballs acabada per adaptar-les i millorar el tractament de les aigües residuals d'aquests dos nuclis juntament amb el Papagai.

 

Des dels anys 80 existeixen unes basses de decantació que feien una funció de depuració de les aigües residuals mínima i insuficient, degut a la manca de manteniment de les mateixes i a la manca d'un pretractament. Segons Arnau Triadó, tècnic del Consell Comarcal del Baix Penedès, "l'estat de les basses era deplorable i s'està projectant un pla per convertir-les en depuradores definitives". Ara mateix s'està redactant la fase final de l'estudi d'alternatives amb previsió de tenir acabat el projecte executiu a finals d'any per licitar-lo durant l'any 2022 amb la inclusió dels sistemes necessaris per al tractament i la depuració de les aigües residuals. 

 

En aquesta primera fase de l'actuació que ja ha finalitzat, s'ha construït una planta de pretractament que consta d'un tamís i dos tancs de retenció, previs a l'entrada de l'aigua a les basses. A part d'aquest pretractament també s'ha fet arribar l'electricitat i l'aigua potable a les EDARs, i s'ha procedit al tancament de la zona. Segons el cap de planta de les depuradores del Baix Penedès Interior, Alejandro Sanjuan, es fan comprovacions setmanals de l'estat de les aigües residuals que arriben a les basses i en cas que sigui necessari augmentar el funcionament del tamís, segons el cabal d'aigua residual que entra, es fan les modificacions pertinents. També està previst que de cara a principis d'estiu es faci la neteja de fangs, els sediments que queden al fons dels dos tancs.

 

La petició de l'Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys per actuar en aquestes dues basses es va fer fa tres anys. A més, s'ha demanat executar millores sobre les basses que hi ha a l'Hostal i a la Carronya. En el cas d'aquestes dues últimes, des de l'ACA s'han aprovat, en els darrers dies, els convenis per redactar els projectes executius d'aquestes dues EDAR's, tot i que es preveu que la reforma d'aquestes basses s'allargarà en el temps.

 

L'import total de les obres ha sigut d'uns 350.000 € finançats per l'Agència Catalana de l'Aigua.

Potser t'agradaria compartir ...