Ajuntament de
Sant Jaume dels Domenys

   

  Borsa de treball d'auxiliar administratiu/va: anunci de l'ordre de prelació definitiu i constitutiu de la borsa de treball d’auxiliar administratiu/va

  Potser t'agradaria compartir ...   

  Per acord de la Junta de govern local de data 19 d’abril de 2021, una vegada finalitzat el pertinent procés selectiu, s'ha constituït la borsa de treball de personal laboral temporal per cobrir els llocs de treball en la categoria professional d’auxiliar administratiu/va d'aquest Ajuntament (segons expedient 1104/2020).

   

  Podeu consultar la relació d’aspirants amb la puntuació a l’arxiu annexat corresponent.

  Potser t'agradaria compartir ...