Ajuntament de
Sant Jaume dels Domenys

25-02-2021

Sol·licita la bonificació d’instal·lacions d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica

Potser t'agradaria compartir ...   
Sol·licita la bonificació d’instal·lacions d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica

Tal i com es va anunciar pels diferents canals informatius de l’ajuntament, el municipi de Sant Jaume dels Domenys està compromès amb la lluita contra el canvi climàtic i en l’endegament definitiu per poder afrontar la transició energètica, suposant un dels reptes actuals més importants que qualsevol societat ha d’afrontar i que exigirà una transformació profunda dels actuals models energètics i un compromís ferm i sòlid per part de la ciutadania.

 

L’energia solar fotovoltaica és, sens dubte, una de les principals tecnologies que contribuirà significativament al desenvolupament d’aquest nou model, en termes d’incrementar  l’eficiència energètica i facilitar la integració d’energies renovables en el sistema elèctric, de reduir les emissions contaminants, de reduir l’alta dependència energètica de Catalunya i, en darrer lloc però no menys important, democratitzar el model energètic.

 

El Ple de l’ajuntament va aprovar l’Ordenança que estableix una regulació municipal per incentivar la implantació de les instal·lacions d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica en l’àmbit municipal i que permet el desenvolupament de la generació elèctrica distribuïda en tot el territori, tot transformant a la vegada el model econòmic relacionat amb la generació elèctrica cap a un de més sostenible i ecològic. I això oferint claredat en els requisits necessaris per a la tramitació de les llicències urbanístiques a tal efecte i, simultàniament, preveient bonificacions en l’àmbit impositiu municipal, concretament en l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) i en l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO).

 

A l’Ordenança s'estableix una bonificació sobre la quota íntegra de l’IBI pels béns immobles que tinguin instal·lacions d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica que compleixin les condicions establertes en les Bases reguladores, que disposen  que, amb caràcter general, la bonificació serà de fins el 50%. Aquesta bonificació s’aplicarà durant 5 anys consecutius, a comptar des de la primera liquidació posterior a la presentació de la sol·licitud.

 

A més de l’anterior, es bonificarà el 95% de la quota de l’ICIO, aplicable només sobre la part del Pressupost d’Execució Material (PEM) corresponent a la instal·lació d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica.

 

Podeu llegir l’Ordenança completa a l’arxiu adjunt.

 

Accediu a la tramitació per aquest enllaç


210225 Info Bonificacions fotovoltaiques 01.jpg
210225 Info Bonificacions fotovoltaiques 02.jpg
210225 Info Bonificacions fotovoltaiques 03.jpg
210225 Info Bonificacions fotovoltaiques 04.jpg
Potser t'agradaria compartir ...