Ajuntament de
Sant Jaume dels Domenys

11-02-2021

L'Ajuntament aprova el pressupost per a l'any 2021

Potser t'agradaria compartir ...   
L'Ajuntament aprova el pressupost per a l'any 2021

El pressupost està valorat en 2.888.003,49 EUR (un 8% superior a l’any anterior) i ha estat aprovat al Ple extraordinari celebrat el 10 de febrer.

 

Les partides han estat confeccionades amb l’objectiu de mitigar els efectes sobre persones i empreses provocades per la pandèmia i la crisi econòmica i a la vegada seguir realitzant inversions, mitjançant una gestió eficient dels recursos.

 

Un dels projectes necessaris en aquest context és la campanya per la reactivació del comerç local, que ha estat dotada amb 25.000 EUR i que començarà el mateix mes de febrer. L’objectiu de la campanya és, com el seu nom indica, fomentar el consum local, fer xarxa, fer promoció dels establiments i fer-ho de forma contínua durant tot l’any. En el marc d’aquesta actuació, la primera acció és la concessió de targetes moneder de consum local i per valor de 5.000 EUR.

 

Una novetat important del pressupost 2021 és que incorpora una partida de 20.000,00 EUR destinada als pressupostos participatius. En aquesta primera edició, l’equip de govern proposarà la llista de projectes que es sotmetrà a la votació de la ciutadania. Ja s’està implementant la plataforma per poder votar els projectes i que en el futur servirà per fer consultes i que la ciutadania tingui la possibilitat d’incidir en decisions importants més enllà de votar a les eleccions cada 4 anys.

 

En l’apartat de subvencions pròpies, la subvenció per la compra de llibres de text s’ha ampliat de Primària fins a Secundària per reduir la pressió econòmica sobre les famílies. L’import d’aquesta partida és de 20.000 EUR. L’any 2021 es posarà també en marxa el xec nadó, que estarà dotat en 100 EUR per infant i que s’hauran de gastar en els comerços del municipi. Pel que fa a les subvencions per les activitats que realitzen les entitats i societats del municipi, desapareixen totalment els convenis i el 2021 serà el primer any en atorgar-les per concurrència competitiva i de forma anticipada, és a dir, es concediran prèvia presentació de la documentació i projecte d’activitats. La partida està dotada en 60.000 EUR, un 14% menys que el pressupost inicial de 2020. Addicionalment, s’ha creat una partida de 10.000 EUR per destinar-la a millores en l’enllumenat de la Societat del Papiolet. Finalment també es reserven 10.000 EUR per ser articulats addicionalment com a fons de recuperació post Covid19.

En l’apartat d’obres, ja s’ha publicat la licitació per construir el pas a la Pujada, que disposa d’una partida de 97.465,45 EUR i que té un 95% de l’import finançat entre el PUOSC i el PAM. L’inici dels treballs està previst al juliol. També s’executarà l’arranjament del revolt del carrer del Raval a Lleger amb la construcció d’un mur de contenció i d’un mirador. L’import d’aquesta partida és de 133.433,80 EUR, dels quals només el 17% (22.238,97 EUR) seran aportats amb fons propis. A l’Hostal es construirà un segon tram de mirador al carrer de l’Hostal de Dalt amb una partida de 22.996,40 EUR que disposa d’un 75% de l’import subvencionat pel PAM.

 

A nivell d’equipaments municipals, el pressupost incorpora millores en parcs infantils valorades en 18.000 EUR. També s’està realitzant ja la insonorització i recondicionament de la sala d’actes de la Casa de Cultura per convertir-la en auditori (amb una partida de 15.000 EUR). I finalment s’instal·laran plaques solars fotovoltaiques per a l’autoconsum de l’energia elèctrica a la coberta de la pista de les escoles per valor de 14.000 EUR, seguint amb el model de sobirania energètica impulsat per aquest Ajuntament i que potencia la instal·lació de plaques a les teulades (amb la deducció del 50% de l’IBI durant 5 anys) i en contra dels macroparcs solars que destrueixen el territori.

 

Pel que fa als serveis, el pressupost 2021 conté una partida per una millora de l’Estació de Bombament d’Aigües Residuals (EBAR) al polígon, per valor de 22.964,44 EUR, i de la qual ja s’ha instal·lat una nova bomba. Respecte el servei de recollida de residus, la modalitat actual  passarà al porta a porta (recollida domiciliada de totes les fraccions excepte el vidre) després de l’estiu. Aquest fet fa que els espais que actualment ocupen els contenidors al carrer es puguin dedicar a altres usos. La partida és de 18.000 EUR.

 

Un altre dels efectes de la pandèmia durant l’any 2020 ha sigut la impossibilitat de realitzar actes multitudinaris. Aquest fet va afectar les activitats previstes dins les partides de cultura i festes de 2020 que, al no poder realitzar-se en la seva totalitat, van haver de ser reduïdes per dedicar-les a altres finalitats. L’any 2021 es recupera el projecte de Cultura de barris i es torna a dotar de la mateixa partida de 7.000 EUR. D’altra banda, el conjunt de les partides dedicades a festes del pressupost 2021 s’han dotat amb 43.500 EUR, un 28% menys que el pressupost inicial de 2020.

 

A nivell corporatiu, les necessitats actuals de la gestió d’espais durant la Covid-19 fan necessària la contractació d’una persona addicional a la plantilla de neteja que es pagarà íntegrament amb una subvenció de la Diputació de Tarragona. També ha sigut necessari ampliar el nombre de monitores de menjador en 3 persones per mantenir les ràtios d’alumnes, cosa que suposa un increment de la despesa de 22.500 EUR i que no es carregarà al preu del tiquet del menjador. També s’incrementa la plantilla de la brigada de 2 a 3 persones. En matèria laboral, s’ha creat una partida de 10.000 EUR per millorar les eines informàtiques a disposició del personal de l’Ajuntament per a la realització del teletreball. 

 

En l’apartat d’ingressos, l’equip de govern ja va acordar la congelació de l’import de les taxes i impostos municipals pel 2021, per la qual cosa la recaptació no serà superior. On hi ha creixement és en l’apartat de subvencions rebudes d’altres administracions, ja que subvencions atorgades el 2020 no seran transferides fins el 2021. És el cas del Pla Únic d’Obres i Serveis (PUOSC) de la Generalitat i el Pla d’Acció Municipal (PAM) de la Diputació de Tarragona.

 

En un exercici de transparència, els números proposats per l’equip de govern es van presentar a tots els partits polítics a través del Grup de Portaveus el dia 19 de gener. Durant les tres setmanes d’exposició, només el PSC va presentar-hi esmenes mentre que el grup de Convergents no va trobar convenient fer-hi cap mena d’aportació. El pressupost 2021 finalment ha estat aprovat per 7 vots a favor (ERC, Endavant i PSC) i 4 vots en contra de Convergents.

 

Podeu consultar el Pressupost 2021 a l’arxiu PDF adjunt.

Potser t'agradaria compartir ...