Ajuntament de
Sant Jaume dels Domenys

   

  Borsa de treball d'auxiliar administratiu/va: anunci de les persones que han de realitzar la prova de català i castellà

  Potser t'agradaria compartir ...   

  Havent-se publicat en data 11 de febrer de 2021 l’anunci de la relació provisional d’aspirants admesos i exclosos de la borsa de treball d’auxiliar administratiu de l’Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys (Tauler d’anunci del Portal de Transparència i web de l’Ajuntament), i havent transcorregut els 10 dies hàbils per a la presentació de la documentació subsanable, es procedeix a anunciar la relació d’aspirants que han de realitzar la prova de català i castellà, així com el dia i l’hora de la prova.

   

  Es pot consultar la llista a l'anunci de l'arxiu adjunt.

  Potser t'agradaria compartir ...