Ajuntament de
Sant Jaume dels Domenys

05-07-2024

Sol·licitud per a l'obtenció de la llicència municipal per a la conducció de gossos potencialment perillosos

Potser t'agradaria compartir...

 

 Podeu presentar la sol·licitud directament per via telemàtica amb certificació digital a través de la seu electrònica.

 

Amb la sol·licitud cal adjuntar:

- DNI de la persona interessada.

- DNI de la persona propietària de l'animal.

- Certificat d'antecedents penals de la persona interessada.

- Cartilla sanitària de l'animal (totes les pàgines).

- Certificat expedit per un centre de reconeixement degudament autoritzat, acreditatiu de la capacitat física i aptitud psicològica per a la conducció d'animals potencialment perillosos.

- Assegurança de responsabilitat civil de l'animal per un valor no inferior a 150.253 € a nom del propietari.

 

La recepció de qualsevol instància per correu electrònic no serà presa en consideració i, per tant, no serà tractada.

Potser t'agradaria compartir...