Ajuntament de
Sant Jaume dels Domenys

16-11-2018

Sol·licitud de subvenció per a la millora i embelliment de façanes

Potser t'agradaria compartir ...   

  Imprès de sol·licitud de certificació de dades del Padró municipal.

 

Podeu presentar la sol·licitud directament per via telemàtica amb certificació digital a través de la seu electrònica.

 

L'imprès que s'adjunta es pot presentar, degudament complimentat, presencialment o per correu postal en el registre de l’ajuntament. 

 

NO tindrà cap valor oficial si la tramesa es fa electrònicament sense signatura digital acreditada o certificació vàlida.

 

La recepció de qualsevol instància per correu electrònic no serà presa en consideració i, per tant, no serà tractada.

Potser t'agradaria compartir ...