Ajuntament de
Sant Jaume dels Domenys

 
11-04-2018

AMPA Els Quatre Vents

Potser t'agradaria compartir ...   

 L'Associació de Mares i Pares d'Alumnes de l'Escola "Els Quatre Vents" de Sant Jaume dels Domenys, neix amb la voluntat de col·laborar i cooperar amb l'equip de mestres per tal d'aconseguir la millor educació dels nostres fills.

Al llarg dels anys han anat fent diferents activitats que actualment podem resumir en activitats extraescolars (esport, manualitats, música, etc) i les festes tradicionals (Castanyada, Nadal, Carnaval).

L'AMPA disposa d'una web pròpia en la que podeu trobar informacions i notícies que giren al voltant del funcionament ordinari de l'associació, la relació d'aquesta amb l'escola i tot aquell aspecte que pugui interessar a les mares i als pares dels alumnes de l'escola els Quatre Vents.

Web de l'AMPA: http://ampaels4vents.blogspot.com

Adreça electrònica: ampaels4vents@gmail.com

AMPA del CEIP Els Quatre Vents
c. del Mar, 26
43713 Sant Jaume dels DomenysComissió de Treball l'Orquestra

Arran d’una demanda de l’Escola de Música Municipal Contrapunt a finals del curs escolar 2011 – 2012, un grup de mares i pares d’alumnes de l’escola els Quatre Vents, van atendre la seva petició de dur a terme accions destinades a fomentar l’ensenyament de la música per a tot els infants.

Després de buscar quina era la millor manera d’aconseguir els objectius, van mantenir diferents reunions amb totes les parts implicades, la direcció de l’escola els Quatre Vents,de l’AMPA de la mateixa i de l’Escola de Música Comarcal Contrapunt, així com del regidor d’Ensenyament de l’Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys, per tal de plantejar-los les seves propostes.


L’objectiu principal era, i és, dotar a l’escola d’un espai d’aprenentatge de la música i dels instruments musicals, obert al màxim nombre d’infants. En primera instància es va aconseguir que els alumnes del curs de tercer de primària rebessin una classe d’una hora suplementària a la setmana, amb un mestre titulat instrumentista de l’Escola de Música Comarcal Contrapunt, sufragat amb les aportacions de les mares i pares, donacions particulars, de l’escola i de l’AMPA i de la recaptació de la venda de productes.Dins dels objectius estava, i està, la compra d’instruments i accessoris necessaris, així com el manteniment i la reparació dels mateixos, per tal que tots els alumnes puguin accedir al seu ús i que la formació musical sigui de qualitat.


Per tot l’exposat, ha calgut, cal i caldrà, disposar d’una dotació econòmica que faci front a totes les despeses, sense afectar més a les famílies. Per aquest motiu, el grup de mares i pares que ens van posar davant en la iniciativa, després de valorar les diferents opcions, van decidir integrar-se com a comissió de treball dins de l’AMPA de l’Escola els Quatre Vents. La finalitat és dissenyar i coordinar les accions destinades a recaptar els fons per al bon desenvolupament del projecte musical i educatiu.


Una de les primers actuacions que es van dur a terme és un mercat de productes artesanals, fets per mares voluntàries, que es van posar a la venda a la Casa de Cultura, de dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda fins el dia 19 de desembre de 2014.


AMPA de l'escola els Quatre Vents
131210_comissio_de_terball_lorquestra.jpg
131216_guanyadora_lot_de_nadal.jpg
Potser t'agradaria compartir ...