Ajuntament de
Sant Jaume dels Domenys

 
07-09-2016

Agrupament Escolta Xarel·los

Potser t'agradaria compartir ...   

 L'any 2008 un grup de joves de Sant Jaume i de la comarca, es van engrescar i van organitzar un Agrupament Escolta.

 

El Cau de l'agrupament, és a dir, el lloc de trobada, on s'apleguen infants, joves i caps educadors/es; està ubicat a l'escola vella de Lletger (c. del Raval, 5), dins el terme municipal de Sant Jaume dels Domenys.


Aquest agrupament, com tots els d'Escoltes Catalans, durà a terme la seva tasca seguint uns valors comuns com són: la laïcitat, vivint les nostres diferències i els nostres pensaments com a font d'enriquiment per a cadascú; la coeducació, aprenent conjuntament noies i nois, aportant la pròpia originalitat, amb una educació que no sigui en funció dels rols sexuals; la catalanitat, descobrint la nostra identitat, coneixent-la i estimant-la com a pas previ per conèixer i estimar la pluralitat i cultures que enriqueixen el planeta; la participació social, implicant-nos en tot allò que ens afecta des d'un moviment atent i obert a les realitats i problemes del món on ens trobem; la solidaritat, treballant de manera activa i conscient en pro d'una societat més justa i més lliure; la democràcia, participant amb els òrgans de debat i de decisió, tot respectant majories i minories; i finalment la defensa de la naturalesa, responsabilitzant-nos per preservar el medi natural, del qual ens sentim part, essent així protagonistes del nostre futur.

 

Aquests valors es transmeten en forma de jocs i reptes que els infants han de superar, fent-los adonar de la importància de la cooperació i el respecte de tots. Així doncs, no es tracta només d'un lloc on els nens i nenes passen el dissabte, sinó que coneixen altres nens, descobriran nous jocs, aprendran coses sobre el seu entorn i l'estima de la natura (adaptant-se al nivell de cada grup, segons l'edat i les seves inquietuds).

 

Les activitats comencen a l'octubre i acaben al juny.

També organitzem sortides i campaments amb els nens i nenes del Cau.

 

Per més informació podeu enviar un correu electrònic aeelsxarel.los@gmail.com.

Web: http://aeelsxarellos.wix.com/aeelsxarellos

Facebook: https://www.facebook.com/agrupament.elsxarelos
Agrupament d'Escoltes Catalans "Xarel·los"
c. del Raval, 5
Lletger
43713 Sant Jaume dels Domenys
Potser t'agradaria compartir ...