Ajuntament de
Sant Jaume dels Domenys

28-11-2018

Sol·licitud per a l'obtenció de llicència municipal per a la tinença de gossos potencialment perillosos

Potser t'agradaria compartir...

 

Imprès de sol·licitud per a l'obtenció de la llicència municipal per a la tinença de gossos potencialment perillosos. 
 
 
 

Podeu presentar la sol·licitud directament per via telemàtica amb certificació digital a través de la seu electrònica.

 

L'imprès que s'adjunta es pot presentar, degudament complimentat, presencialment o per correu postal en el registre de l’ajuntament. 

 

NO tindrà cap valor oficial si la tramesa es fa electrònicament sense signatura digital acreditada o certificació vàlida.

 

La recepció de qualsevol instància per correu electrònic no serà presa en consideració i, per tant, no serà tractada.

Potser t'agradaria compartir...