Ajuntament de
Sant Jaume dels Domenys

05-05-2017

Sol·licitud de devolució d'avals de llicències d'obres

Potser t'agradaria compartir ...   


 Imprès de sol·licitud de devolució d'avals de llicències d'obres.

 

Podeu presentar la sol·licitud directament per via telemàtica amb certificació digital a través de la seu electrònica.

 

L'imprès que s'adjunta es pot presentar, degudament complimentat, presencialment o per correu postal en el registre de l’ajuntament. 

 

NO tindrà cap valor oficial si la tramesa es fa electrònicament sense signatura digital acreditada o certificació vàlida.

 

La recepció de qualsevol instància per correu electrònic no serà presa en consideració i, per tant, no serà tractada.

 

 

Potser t'agradaria compartir ...