Ajuntament de
Sant Jaume dels Domenys

09-10-2015

Projecte de Reparcel·lació del sector G Sant Jaume Residencial Sud

Potser t'agradaria compartir...

 • Projecte
  • Documentació
   • Volum I
    • Índex
    • Document núm. 1: Memòria
    • Document núm. 2: Relació de propietaris i interessats i finques aportades. Naturalesa i quantia dels seus drets
    • Annex 1a Notes simples informatives de titularitat i càrregues
    • Annex 1b Notes simples informatives de titularitat i càrregues
    • Annex 1c Notes simples informatives de titularitat i càrregues
    • Annex 1d Notes simples informatives de titularitat i càrregues
    • Annex 1e Notes simples informatives de titularitat i càrregues
    • Annex 2a Escriptures de compravenda
    • Annex 2b Escriptures de compravenda
    • Annex 2c Escriptures de compravenda
    • Annex 2d Escriptures de compravenda
    • Annex 2e Escriptures de compravenda
    • Annex 2f Escriptures de compravenda
    • Annex 2g Escriptures de compravenda
   • Volum II
    • Document núm. 3: Proposta d'adjudicació de les finques
    • Document núm 4: Compte de liquidació provisional
    • Descripció de les finques resultants: A1 a A2
    • Descripció de les finques resultants: B1 a B6
    • Descripció de les finques resultants: B7 a B12
    • Descripció de les finques resultants: C1 a C6
    • Descripció de les finques resultants: C7 a C13
    • Descripció de les finques: D1 a D7
    • Descripció de les finques: D8 a D14
    • Descripció de les finques: E1 a E6
    • Descripció de les finques: E7 a E11
    • Descripció de les finques: E12 a E16
    • Descripció de les finques: F1 a F5
    • Descripció de les finques: F6 a F10
    • Descripció de les finques: G1 a G5
    • Descripció de les finques: G6 a G10
    • Descripció de les finques: H1 a H5
    • Descripció de les finques: H6 a H10
    • Descripció de les finques: I1 a I3
    • Descripció de les finques: I4 a I6
    • Descripció de les finques: J1
    • Descripció de les finques: K1 a K2
    • Descripció de les finques: L1 a L2
    • Descripció de les finques: ZV1 a ZV3
    • Descripció de les finques: EP1 a EP2
    • Descripció de les finques: ST1 a V1
  • Plànols
   • Situació i emplaçament
   • Topogràfic. Delimitació del polígon reparcel·lable
   • Ortofotograma
   • Cadastral
   • Planejament urbanístic. Zonificació
   • Planejament urbanístic. Ordenació
   • Finques aportades
   • Finques adjudicades
   • Finques adjudicades. Subparcel·les
   • Superposició de les finques aportades i adjudicades
   • Sòl de cessió
Potser t'agradaria compartir...