Ajuntament de
Sant Jaume dels Domenys

09-10-2015

Modificació del projecte d'urbanització del sector H dels Arquets

Potser t'agradaria compartir...


Aprovat inicialment per la Junta de Govern local del 6 de juliol de 2009.

Tots els arxius d'aquest projecte es poden consultar lliurement. No està permesa la descàrrega, còpia o distribució parcial o global de cap dels arxius annexats al projecte.

 • Projecte
  • Memòria
   • Prem AQUÍ
  • Amidaments
   • Amidaments
  • Plànols
   • 1. Situació i emplaçament
   • 2. Planta topogràfica
   • 3.1 Serveis existents clavegueram
   • 3.2 Enllumenat públic
   • 3.3 Xarxa telecomunicacions
   • 4. Planta d'enderrocs
   • 5. Planta de replanteig
   • 6.1 Pavimentació planta
   • 6.2 Perfil longitudinal
   • 6.3 Planta i secció tipus
   • 7.1 Creuament tipus
   • 7.2 Creuamen tipus
   • 8.1 Xarxa pluvials
   • 8.2 Perfil pluvials
   • 9. Xarxa residuals
   • 10. Xarxa d'aigua potable
   • 11. Enllumenat públic
   • 12. Baixa tensió
   • 13. Xarxa de reg
   • 14. Comunicacions
  • Pressupost
   • Justificació de preus
   • Pressupost
   • Pressupost de contracte
   • Pressupost total de contracte
   • Quadre de preus 1
   • Quadre de preus 2
   • Resum de pressupost
Potser t'agradaria compartir...