Ajuntament de
Sant Jaume dels Domenys

09-10-2015

Aprovació provisional de la rectificació de la modificació puntual de les Normes Subsidiàries al sector H Els Arquets

Potser t'agradaria compartir...


El Ple de l’Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys celebrat en data 20 de març de 2014 va aprovar provisionalment la modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament per suprimir un tram de vial pendent d’urbanització que és la perllongació del carrer Sant Marc, previst dins del Sector H de sòl urbanitzable dels Arquets.

Potser t'agradaria compartir...