Ajuntament de
Sant Jaume dels Domenys

20-10-2014

Ple extraordinari del 20 d'octubre de 2014

Potser t'agradaria compartir ...   


Extracte de l'acta del Ple extraordinari del 20 d'octubre de 2014.- S'aprova provisionalment, per unanimitat, per a l’exercici 2015 i següents la imposició, modificació i/o derogació de diferents ordenances fiscals. Veure ANNEX 1.- S'aprova provisionalment, per unanimitat, per a l’exercici 2015 i següents la modificació de l'ordenança municipal núm. 8 reguladora de la subvenció per a persones empadronades majors de 65 anys i/o pensionistes. Veure ANNEX 2.- S'aprova provisionalment, per unanimitat, per a l’exercici 2015 i següents, la imposició i ordenació de l'ordenança municipal número 9, reguladora de les bases per a l'atorgament de subvencions per al transport escolar intramunicipal. Veure ANNEX 3.Potser t'agradaria compartir ...