Ajuntament de
Sant Jaume dels Domenys

22-09-2014

Ple extraordinari i urgent del 22 de setembre de 2014

Potser t'agradaria compartir ...   
Extracte de l'acta del Ple extraordinari i urgent del 22 de setembre de 2014.- S'aprova per unanimitat, la ratificació de la urgència de la convocatòria del Ple extraordinari per a l’aprovació, si escau, d’una Moció de suport del món local a la convocatòria de consulta sobre el futur polític de Catalunya del 9 de novembre de 2014.- S'acorda, amb 8 vots a favor (6 CiU i 2 ERC) i 1 abstenció (PSC):

  1. Mostrar el suport a la convocatòria de la consulta del 9 de novembre de 2014, per decidir lliurement el futur de Catalunya dins l’exercici dels nostres drets democràtics i prendre el compromís de l’Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys amb la realització de la mateixa, facilitant tots els recursos i les eines necessàries per fer-la possible, fent una crida a la participació.

  2. Donar ple suport al president i al govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya i als partits polítics que donen suport a la convocatòria i a la materialització de la consulta del 9 de novembre dins el marc legal que és la Llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana, aprovada pel Parlament de Catalunya el passat dia 19 de setembre de 2014, ja que respon a la voluntat majoritària del poble català i dels seus representants.

  3. Comunicar aquest acord en el període de 5 dies des de la seva aprovació al president de la Generalitat de Catalunya i a la presidenta del Parlament de Catalunya i als grups parlamentaris. També a l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) i a l’Associació Catalana de Municipis (ACM) qui ho trametran de forma conjunta al president del Govern Espanyol, al president del Congrés dels Diputats, al secretari general de les Nacions Unides, al president del Parlament Europeu, al president del Consell de la UE i al president de la Comissió Europea.Veure ANNEX 1.

Potser t'agradaria compartir ...