Ajuntament de
Sant Jaume dels Domenys

21-03-2014

EDICTE: 21.03.14 Pla de Sanejament Financer

Potser t'agradaria compartir...

Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys

 EDICTE

El Ple en sessió ordinària celebrada el dia 20 de març del 2014 aprovà, entre d’altres, el Pla de Sanejament Financer per regularitzar aquesta situació en els termes que estableix l’article 9 d’ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril.

 

S’exposa al públic a efectes de reclamacions i/o al·legacions, i de informació.

 

Sant Jaume dels Domenys,  21 de març del 2014

 

L’Alcalde-President

 

 

 

Magí Pallarès i Morgades

Potser t'agradaria compartir...