Ajuntament de
Sant Jaume dels Domenys

22-11-2013

ANUNCI: 22.11.13 Aprovació de la verificació del Text Refós del Pla Parcial Urbanístic del Sector A Torregassa Nord

Potser t'agradaria compartir...


Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys


ANUNCI


En data 31 d’octubre de 2013, el Ple de la Corporació celebrat en sessió extraordinària, va aprovar la verificació del Text Refós del Pla Parcial Urbanístic del Sector A Torregassa Nord promogut per Masies de Barà Edificacions, SL i Parcel·les i Polígons, SL.

S’inicia el tràmit d’informació pública pel termini d’un mes, a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci.

L’expedient es pot consultar a les oficines municipals, de dilluns a divendres en horari d’oficina.
(Dilluns de 9.00 a 13.00 i de 17.00 a 20.00 hores, i de dimarts a divendres de 9.00 a 14.00 hores).

Sant Jaume dels Domenys, 22 de novembre de 2013


L’alcaldeMagí Pallarès i Morgades

Potser t'agradaria compartir...