Ajuntament de
Sant Jaume dels Domenys

01-03-2017

Subvencions de la Diputació de Tarragona

Potser t'agradaria compartir ...   
Subvencions de la Diputació de Tarragona

Concessió del programa extraordinari de suport als centres del primer cicle d’educació infantil de titularitat municipal. Curs 2015/2016. Llar d’infants municipal Els Petits Arcs.

Òrgan: Junta de Govern de la Diputació de 16 desembre de 2016

Import subvenció: 24.325,00 €

 

Subvenció per a Inversions Extraordinàries a Ajuntaments, any 2016.

Òrgan: Junta de Govern de la Diputació de 16 desembre de 2016

Import subvenció: 4.353,83 €

 

Subvenció per a Activitats Singulars i Extraordinàries, any 2016.

Òrgan: Junta de Govern de la Diputació de 2 desembre de 2016

Import subvenció: 300,00 €

 

Subvenció d’activitats Esportives Extraordinàries.

Òrgan: Junta de Govern de la Diputació de 2 desembre de 2016

Import subvenció: 767,35 €

 

Subvenció del Pla d’Acció Municipal (PAM 2013-2016), Despesa corrent 2016.

Òrgan: Ple de la Diputació de 27 de maig de 2016

Import subvenció: 71.661,69 €

 

Subvenció: Actuacions de Protecció de la Salut Pública per a la seguretat a zones de bany.

Òrgan: Junta de govern

Data: 15/07/2016

Import: 7.643,89€

 

Subvenció: Gestió i funcionament dels equipaments municipals d’interès ciutadà, any 2016

Òrgan: Junta de govern

Data: 22/07/2016

Import inversions: 4.938,10€         Import funcionament: 2.188,91€

 

Subvenció: Programes i activitats de foment cultural, any 2016

Òrgan: Junta de govern

Data: 22/07/2016

Import: 2.787,32€

 

Subvenció: Gestió d’espècies plaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans, any 2016

Òrgan: Junta de govern

Data: 15/07/2016

Import: 1.525,44€

 

Subvenció: Finançament de despeses per a la millora de les instal·lacions i equipament del consultoris mèdics locals.

Òrgan: Junta de govern

Data: 01/07/2016

Import: 3.666,00€

 

Subvenció: Finançament d’actuacions de prevenció local d’incendis forestals, any 2016.

Òrgan: Junta de govern

Data: 01/07/2016

Import: 13.739,30€

 

 

Subvencions excepcionals 2015, reposició de cablejat per robatori de l’enllumenat del polígon”

Aprovat per acord de la Junta de Govern de la Diputació, l'11 de desembre de 2015.

Iimport: 3.331,39 €

 

 

Programa extraordinari de suport als centres del primer cicle d’educació infantil de titularitat municipal, curs 2014-2015

Aprovat per acord de la Junta de Govern de la Diputació, el 18 de desembre de 2015

Import: 22.225,00 €

 

 

SUBVENCIÓ PER INTERESSOS DE PRÈSTECS PER A L'ANY 2015

import de la subvenció: 44,49 €

Data d'atorgament: 23 de novembre de 2015
 

 

Subvenció per a actuacions de protecció de la salut pública per a la gestió d'espècies plaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans 2015

Data acord junta de govern de 29 de juny de 2015.

Import: 857,58 €

 


Subvenció per a gestió i funcionament dels equipaments municipals d'interès ciutadà, any 2015

Data acord junta de govern 29 de juny de 2015.

Import: 2.943,90 €

 


Subvenció per a inversions en equipaments municipals d'interès ciutadà i edificis singulars, patrimonials i de valor cultural, any 2015

Data acord junta de govern de 29 de juny de 2015.

Import: 5.238,53 €

 

 


Subvenció per a actuacions de prevenció local d'incendis forestals, any 2015

Data acord junta de govern 29 de juny de 2015.

Import: 9.194,79 €

 

 


Subvenció per actuacions de protecció de la salut pública per a la seguretat a zones de bany (platges i piscines), any 2015

Data acord junta de govern de 29 de juny de 2015.

Import: 7.702,40 €

 


Subvenció per al finançament de despeses per a la millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics locals, any 2015

Data acord junta de govern de 29 de juny de 2015

Import: 4.818,47 €

 


Subvenció per a programes i activitats de foment cultural, any 2015

Data acord junta de govern de 29 de juny de 2015.

Import: 2.722,64 €

 


Subvenció per al foment i difusió de publicacions locals i comarcals i/o d'interès per a la demarcació de Tarragona i les terres de l'Ebre editades durant l'any 2015

Data acord junta de govern de 29 de juny de 2015.

Import: 165,62 €

 

OBRA D'ARRANJAMENT DE LA ZONA RECREATIVA I LÚDICA DE LA TORREGASSA

Import pressupost: 43.580,00 €

Import de la subvenció atorgada: 42.068,69 €

Data d’aprovació de la subvenció: Junta de Govern Local de la Diputació de data 26/9/2014

Subvenció en el marc del Programa Especial d’Inversions Sostenibles (PEIS) de la Diputació de Tarragona.

Subvencions del Pla especial d'Inversions Municipals 2015.

Data acord Junta de Govern de 27 de març de 2015.

Import: 42.069,00 €

 


Subvenció en espècie per a la instal·lació i dinamització de parcs de salut especialment dissenyats per a gent gran. Any 2014

Aprovat per acord de la Junta de Govern del 6 de febrer de 2015

 

Potser t'agradaria compartir ...