Ajuntament de
Sant Jaume dels Domenys

29-11-2017

Subvencions de la Diputació de Tarragona

Potser t'agradaria compartir ...   
Subvencions de la Diputació de Tarragona

Subvencions atorgades per la Diputació de Tarragona a l’Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys

 

 

Subvenció per al foment i difusió de publicacions locals i comarcals i/o d’interès per a la demarcació de Tarragona editades durant l’any 2018

Òrgan: Junta de Govern de 21 de desembre de 2018.

Import: 492,96 €.

 

 

Subvenció d’interessos de préstecs

Concedit per Decret de la Diputació de Tarragona, de 19 de desembre de 2018.

Préstec I: 4.531,44 €, Préstec II: 2.205,35 €.

 

 

Programa extraordinari d’ajuts per al funcionament de les llars d’infants públiques de titularitat municipal i el primer cicle d’educació infantil a escoles rurals, Curs 2017-2018

Òrgan: Junta de Govern de 30 de novembre de 2018.

Import: 24.587,50 €.

 

 

Subvencions per a activitats culturals i d’interès ciutadà de caràcter singular

Òrgan: Junta de govern de la Diputació de 26 d’octubre de 2018.

- Activitats per a gent gran: 762,66 €.

- Aplec Dilluns de Pasqua: 1.560,49 €.

 

 

Subvencions per al finançament de despeses per a la millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics locals

Òrgan: Junta de govern de la Diputació de 27 de juliol de 2018.

Import 2.259,01 €.

 

 

Subvencions als ajuntaments i entitats municipals descentralitzades, amb població fins a 5.000 habitants, per a programes i activitats culturals

Òrgan: Junta de govern de la Diputació de 13 de juliol de 2018.

Import: 3.004,27 €.

 

 

Subvencions per a inversions en equipaments municipals d’interès ciutadà i edificis singulars i edificis singulars i patrimonials i de valor cultural

Òrgan: Junta de govern de la Diputació de 13 de juliol de 2018.

Import: 5.000,00 €.

 

 

Subvencions per actuacions de protecció de la salut pública per a la seguretat a zones de bany.

Òrgan: Junta de govern de la Diputació de 22 de juny de 2018.

Import: 6.340,80 €.

 

 

Subvenció del PAM 2018

Òrgan: Junta de Govern de la Diputació de 25 de maig de 2018.

- Instal·lació d’un ascensor a la Casa de Cultura, c de la Germanor, 8, import: 30.606,00 € - Construcció d’una pista d’skate a l’aire lliure, import: 22.400,00 €

- Despeses corrents 2018, import: 90.093,20 €

 

 

Subvencions destinades al finançament d’actuacions de prevenció local d’incendis forestals. Convocatòria 2017

Òrgan: Junta de Govern de la Diputació de 15 de desembre de 2017.

Concepte: Incendis forestals. Import: 10.539,60 €

 

 

Subvenció per a Ajuntaments per a activitats d’interès ciutadà de caràcter singular, extraordinari

Òrgan: Junta de govern de la Diputació de 1 de desembre de 2017

- Concepte: Senyalització de diferents indrets patrimonials i culturals del municipi. Import: 2.190,49 €.

Òrgan: Junta de govern de la Diputació de 27 d’octubre de 2017

- Concepte: Dilluns de Pasqua. Import: 1.371,18 €

- Concepte: Activitat per la gent gran. Import: 476,59 €

 

 

Concessió del Programa extraordinari de suport als centres del primer cicle d’educació infantil de titularitat municipal. Curs 2016-2017

Òrgan: Junta de Govern de la Diputació de 24 de novembre de 2017

Concepte: Llar d’Infants municipal Els Petits Arcs. Import: 25.550,00 €

 

 

Subvenció per actuacions de protecció de la salut pública per la gestió d’espècies plaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans i recollida d’animals domèstics abandonats

Òrgan: Junta de govern de la Diputació de 17 de novembre de 2017

Import: 4.684,80 €

 

 

Subvenció per actuacions de protecció de la salut públic per la seguretat a zones de bany, piscines

Òrgan: Junta de govern de la Diputació de 3 de novembre de 2017

Import: 7.660,00 €

 

 

Subvenció per al finançament de despeses per a la millora de les instal·lacions i equipaments dels consultoris mèdics locals

Òrgan: Junta de govern de la Diputació de 3 de novembre de 2017

Import: 3.749,40 €

 

 

Subvenció per a esport base i activitats esportives de caràcter extraordinari. 2017

Òrgan: Junta de govern de la Diputació de 27 d’octubre de 2017

Import: 685,68 €.

 

 

Subvencions del programa específic d’obres per a la millora de xarxes bàsiques municipals i del programa de modernització d’equipaments informàtics per garantir l’administració electrònica (PEXI)

Òrgan: Junta de Govern de la Diputació de 22 de setembre de 2017

Concepte: Millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic. Import: 13.907,82 €

Concepte: Modernitzar els equips informàtics. Import: 6.390,27 € 

 

 

Subvenció del PAM 2017

Òrgan: Junta de Govern de la Diputació de 21 de juliol de 2017.

Concepte: Cobriment de la pista esportiva de l’escola els Quatre Vents.

Import: 198.587,00 €

 

 

Subvenció per a la realització de programes i activitats culturals any 2017

Òrgan: Junta de Govern de la Diputació de 21 de juliol de 2017

Import subvenció: 4.135,86 €

 

 

Subvenció per a Gestió i Funcionament dels equipaments municipals d’interès ciutadà i d’edificis singulars i patrimonials i de valor cultural, any 2017

Òrgan: Junta de Govern de la Diputació de 21 de juliol de 2017

Import subvenció: 2.168,10 €

 

 

Subvenció per a Inversions en equipaments municipals d’interès ciutadà i d’edificis singulars i patrimonials i de valor cultural, any 2017

Òrgan: Junta de Govern de la Diputació de 21 de juliol de 2017

Import subvenció: 4.485,50 €

 

 

Subvenció per a la realització de programes i activitats culturals any 2017

Òrgan: Junta de Govern de la Diputació de 21 de juliol de 2017

Import subvenció: 4.135,86 €

 

 

Subvenció per a Gestió i Funcionament dels equipaments municipals d’interès ciutadà i d’edificis singulars i patrimonials i de valor cultural, any 2017

Òrgan: Junta de Govern de la Diputació de 21 de juliol de 2017

Import subvenció: 2.168,10 €

 

 

Subvenció per a Inversions en equipaments municipals d’interès ciutadà i d’edificis singulars i patrimonials i de valor cultural, any 2017

Òrgan: Junta de Govern de la Diputació de 21 de juliol de 2017

Import subvenció: 4.485,50 €

 

 

Subvenció per a interessos de préstecs concertats per ajuntaments i consell comarcals. Convocatòria 2017

- Òrgan: Ple de la Diputació de 31 de març de 2017

- Concepte: CaixaBank. Import: 5.158,86 €

- Concepte: CaixaBank. Import: 2.490,69 €

 

 

Subvencions Excepcionals 2016 del Servei d’Assistència Municipal: Portada d’aigua a les Masies de Cal Marcé i Gomila, Casetes de Gomila i bassa d’aigua per ús de bombers per l’extinció d’incendis

Òrgan: Junta de Govern de la Diputació de 16 de desembre de 2016

Import subvenció: 4.650,88 €

 

 

Concessió del programa extraordinari de suport als centres del primer cicle d’educació infantil de titularitat municipal. Curs 2015/2016. Llar d’infants municipal Els Petits Arcs

Òrgan: Junta de Govern de la Diputació de 16 desembre de 2016

Import subvenció: 24.325,00 €

 

 

Subvenció per a Inversions Extraordinàries a Ajuntaments, any 2016

Òrgan: Junta de Govern de la Diputació de 16 desembre de 2016

Import subvenció: 4.353,83 €

 

 

Subvenció per a Activitats Singulars i Extraordinàries, any 2016

Òrgan: Junta de Govern de la Diputació de 2 desembre de 2016

Import subvenció: 300,00 €

 

 

Subvenció d’activitats Esportives Extraordinàries

Òrgan: Junta de Govern de la Diputació de 2 desembre de 2016

Import subvenció: 767,35 €

 

 

Subvenció: per a la Gestió i funcionament dels equipaments municipals d’interès ciutadà, any 2016

Òrgan: Junta de govern de la Diputació de 22 de juliol de 2016

Import inversions: 4.938,10 € Import funcionament: 2.188,91 €

 

 

Subvenció de Programes i activitats de foment cultural, any 2016

Òrgan: Junta de govern de la Diputació de 22 de juliol de 2016

Import: 2.787,32 €

 

 

Subvenció per Actuacions de Protecció de la Salut Pública per a la seguretat a zones de bany

Òrgan: Junta de govern de la Diputació del 15 de juliol de 2016

Import: 7.643,89 €

 

 

Subvenció per a la Gestió d’espècies plaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans, any 2016

Òrgan: Junta de govern de la Diputació de 15 de juliol de 2016

Import: 1.525,44 €

 

 

Subvenció per al Finançament de despeses per a la millora de les instal·lacions i equipament del consultoris mèdics locals

Òrgan: Junta de govern de la Diputació de 1 de juliol de 2016

Import: 3.666,00 €

 

 

Subvenció per al Finançament d’actuacions de prevenció local d’incendis forestals, any 2016

Òrgan: Junta de govern de la Diputació de 1 de juliol de 2016

Import: 13.739,30 €

 

 

Subvenció del Pla d’Acció Municipal (PAM 2013-2016), Despesa corrent 2016

Òrgan: Ple de la Diputació de 27 de maig de 2016

Import subvenció: 71.661,69 €

 

 

Programa extraordinari de suport als centres del primer cicle d’educació infantil de titularitat municipal, curs 2014-2015

Òrgan: Junta de govern de la Diputació de 18 de desembre de 2015

Import: 22.225,00 €

 

 

Subvenció per interessos de préstecs per l'any 2015

Òrgan: Junta de govern de la Diputació de 23 de novembre de 2015

Import: 44,49 €

 

 

Subvenció per a actuacions de protecció de la salut pública per a la gestió d’espècies plaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans 2015

Òrgan: Junta de govern de la Diputació de 29 de juny de 2015

Import: 857,58 €

 

 

Subvenció per a gestió i funcionament dels equipaments municipals d’interès ciutadà, any 2015

Òrgan: Junta de govern de la Diputació de 29 de juny de 2015

Import: 2.943,90 €

 

 

Subvenció per a inversions en equipaments municipals d’interès ciutadà i edificis singulars, patrimonials i de valor cultural, any 2015

Òrgan: Junta de govern de la Diputació de 29 de juny de 2015

Import: 5.238,53 €

 

 

Subvenció per a actuacions de prevenció local d’incendis forestals, any 2015

Òrgan: Junta de govern de la Diputació de 29 de juny de 2015

Import: 9.194,79 €

 

 

Subvenció per actuacions de protecció de la salut pública per a la seguretat a zones de bany (platges i piscines), any 2015

Òrgan: Junta de govern de la Diputació de 29 de juny de 2015

Import: 7.702,40 €

 

 

Subvenció per al finançament de despeses per a la millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics locals, any 2015

Òrgan: Junta de govern de la Diputació de 29 de juny de 2015

Import: 4.818,47 €

 

 

Subvenció per a programes i activitats de foment cultural, any 2015

Òrgan: Junta de govern de la Diputació de 29 de juny de 2015

Import: 2.722,64 €

 

 

Subvenció per al foment i difusió de publicacions locals i comarcals i/o d’interès per a la demarcació de Tarragona i les terres de l’Ebre editades durant l’any 2015

Òrgan: Junta de govern de la Diputació de 29 de juny de 2015

Import: 165,62 €

 

 

Subvencions del Pla especial d’Inversions Municipals 2015

Òrgan: Junta de Govern de la Diputació de 27 de març de 2015

Import: 42.069,00 €

 

 

Subvenció del Programa extraordinari de suport als centres de primer cicle d'educació infantil de titularitat municipal, curs 2013/2014

Òrgan: Junta de govern de la Diputació de 19 de desembre de 2014

Import: 29.225,00 €

 

 

Subvenció excepcional per reparació de diferents camins pels desperfectes dels aiguats, convocatòria 2014

Òrgan: Junta de govern de la Diputació de 19 de desembre de 2014

Import: 7.771,20 €

 

 

Subvenció per interessos de préstecs concertats per ajuntaments i consells comarcals

Concedida per Decret del diputat delegat de la gestió de préstecs a ens locals de la Diputació de Tarragona de data 19 de desembre de 2014

Import: 122,23 €

 

 

Subvenció per a gestió, manteniment i funcionament en equipaments municipals d’interès ciutadà convocatòria 2014

Òrgan: Junta de govern de la Diputació de 24 d'octubre de 2014

Import: 2.587,80 €

 

 

Subvenció per a actuacions de protecció de la salut pública per la seguretat a zones de bany (platges i piscines) convocatòria 2014

Òrgan: Junta de govern de la Diputació de 26 de setembre de 2014

Import: 7.808,80 €

 

 

Subvenció per al finançament de despeses derivades del funcionament, conservació i manteniment dels consultoris mèdics locals convocatòria 2014

Òrgan: Junta de govern de la Diputació de 26 de setembre de 2014

Import: 4.521,00 €

 

 

Subvenció de l'obra d'arranjament de la zona recreativa i lúdica de la Torregassa
Òrgan: Junta de govern de la Diputació de data 26 de setembre de 2014
Import pressupost: 43.580,00 €
Import de la subvenció atorgada: 42.068,69 €

Subvenció en el marc del programa especial d’inversions sostenibles (PEIS) de la Diputació de Tarragona.

 

 

Subvenció per a actuacions de protecció de la salut pública per la reducció de la proliferació d’animals peridomèstics i control de plagues convocatòria 2013

Òrgan: Junta de govern de la Diputació de 25 de juliol de 2014

Import: 741,05 €

 

 

Subvenció per a inversions en equipaments municipals d’interès ciutadà convocatòria 2014

Òrgan: Junta de govern de la Diputació de 11 de juliol de 2014

Import: 5.840,35 €

 

 

Subvenció als municipis i entitats municipals descentralitzades per a programes i activitats culturals convocatòria 2014

Òrgan: Junta de govern de la Diputació de 11 de juliol de 2014

 

Import: 2.800,60 €

Potser t'agradaria compartir ...