Ajuntament de
Sant Jaume dels Domenys

02-08-2019

Representants de l'ajuntament en altres organismes

Potser t'agradaria compartir ...   

PROPOSTA DE NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN ALTRES ORGANISMES, EN ELS QUALS HA D’ESTAR REPRESENTAT L’AJUNTAMENT

 

Primer. Es proposa el nomenament dels representants de la corporació, en els organismes i entitats que s’indiquen, a favor de les persones següents:

 

·  Consell escolar del col·legi públic “els Quatre Vents”: la regidor JOSE MARIA RUBIO GÓMEZ, i com a suplent la regidora MARTA MONTSERRAT VENTURA TORRAS

 

·  Consell de participació de la Llar d’Infants els Petits Arcs: la regidora JOSE MARIA RUBIO GÓMEZ, i com a suplent la regidora MARTA MONTSERRAT VENTURA TORRAS

 

·  Consorci Universitari del Baix Penedès: la regidora JOSE MARIA RUBIO GÓMEZ, i com a suplent la regidora XAVIER URGELL CALAF

 

·  Juntes de compensació urbanístiques: el regidor MARC PALAU MORGADES, i com a suplent el regidor JOAN IGNASI LÓPEZ VILA

 

·  Consorci d’aigües de Tarragona: el regidor JOSE MARIA RUBIO GÓMEZ,  i com a suplent XAVIER URGELL CALAF

 

·  Govern territorial de Salut: la regidora  MARIA DOLORS MIQUEL SERRANO i com a suplent el regidor XAVIER URGELL CALAF

 

·  Junta pericial Municipal de Cadastre: el regidor MARC PALAU MORGADES, i com a suplent el regidor JOAN IGNASI LÓPEZ VILA

 

Potser t'agradaria compartir ...