Dissabte, 23 de Maig de 2015
Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys
Baix Penedès
Catalunya
 
 
Benvinguda
 
El Consistori
Les regidories
Comissió Especial de Comptes
 
Els Plens
 
Les Juntes de Govern Local
 
Edictes, Bans i Anuncis
 
Ordenances
 
Servei de Premsa i Comunicació
 
Resultats de les eleccions Municipals de 2011
 
Resultats de les eleccions al Parlament de Catalunya 2012
 
Resultats de les eleccions Generals 2011
 
Resultats de les eleccions del Parlament Europeu 2014
 

 
  
Tràmits i instàncies

:: Imprès d'instància genèrica
:: Sol·licitud de llicència d'obres majors
:: Sol·licitud de llicència d'obres menors
:: Sol·licitud de llicència de parcel·lació
:: Sol·licitud de llicència per a instal·lació de grua
:: Sol·licitud de comunicació o finalització d'obres
:: Sol·licitud propostes alternatives al pla d'ordenació urbanística municipal
:: Full de domiciliació bancària
:: Sol·licitud de material
:: Sol·licitud de canvi de titularitat dels serveis que gestiona l'Ajuntament
:: Sol·licitud de llicència d'activitats
:: Sol·licitud per a l'obtenció de llicència municipal per a la tinença de gossos potencialment perillosos
:: Sol·licitud d'espais d'ús públics
:: Sol·licitud per instal·lar una parada de venda ambulant
:: Sol·licitud de llicència municipal de primera ocupació o utilització d'edificis i instal·lacions
:: Sol·licitud de devolució d'avals de llicències d'obres
:: Instància de presentació de documentació requerida
:: Sol·licitud de subvenció d'activitats culturals i altres

En aquesta secció podeu trobar els impressos amb els que fer els tràmits més habituals a l'Ajuntament.

Els següents tràmits els podeu fer a través d'internet accedint en aquesta mateixa web per l'apartat "TRÀMITS EN LÍNIA":

- Instància genèrica

- Cita amb un càrrec electe o un tècnic municipal

- Queixes i suggeriments

- Denúncia per distribució de publicitat directe

- Canvi de domicili, alta per canvi de residència i alta per omissió al padró municipal d'habitants.

 
Tràmits i instàncies
 
FINANCES
PRESSUPOST ÚNIC 2015
Finançament d'inversions 2015
 
URBANISME
 
Tributs locals (Ordenances fiscals)
 
TELÈFONS D'INTERÈS
 
Mapes acústics
 
Decàleg de Bones Pràctiques de la Comunicació Local Pública
 
Butlletins municipals
 
Serveis
Cerca al web