Ajuntament de
Sant Jaume dels Domenys

   

  Borsa de treball d'auxiliar administratiu/va

  Potser t'agradaria compartir ...   

  EL 23 DE NOVEMBRE S'HA TANCAT EL TERMINI D'ADMISIÓ DE SOL·LICITUDS

  EN AQUEST ESPAI ES PUBLICARÀ LA LLISTA D'ADMESOS/ES I EXCLOSOS/ES QUAN S'APROVI

   

  ANUNCI

   

  En data 26 d'octubre de 2020 la Junta de govern local de l'Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys va aprovar la convocatòria i les bases per al procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball d'auxiliar administratiu/va mitjançant concurs de valoració de mèrits.

   

  S'ha publicat íntegrament les bases de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província núm. CVE 2020-07997 de data 30 d'octubre de 2020 i al web de l'Ajuntament: www.santjaumedelsdomenys.cat.

   

  En data 9 de novembre de 2020, s’ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 8266 la ressenya de l’anunci d’aprovació de la convocatòria. Aquesta data és la que determina l’inici del termini de presentació de sol·licituds per part de totes aquelles persones que estiguin interessades en participar en aquesta convocatòria.

   

  Es fa públic que la data de finalització del termini per presentar les sol·licituds finalitzarà el dilluns 23 de novembre de 2020.

   

  Si la presentació de sol·licituds es fa de forma presencial a les oficines municipals caldrà demanar cita prèvia al telèfon 977677113 i caldrà tenir en compte que l’horari dels dilluns de l’Ajuntament és de 9.00 a 13.00 hores i de 16.00 a 19.00 hores.

   

  Si la presentació de sol·licituds es fa de forma telemàtica s’acceptaran les sol·licituds presentades fins a les 00.00 del dia 23 de novembre.

   

  Si la presentació de sol·licituds es fa per correu postal, cal enviar una còpia del justificant de presentació a l’oficina de correus en la data que s’ha fet. Aquesta còpia cal enviar-la per correu electrònic a l’adreça: ajuntament@santjaumedelsdomenys.cat.

  Potser t'agradaria compartir ...