Ajuntament de
Sant Jaume dels Domenys

 
30-04-2020

Programa de suport a la inversió per a la nova implantació de comerços i millora comercial dels establiments

Potser t'agradaria compartir ...   

Objectiu: 

Dinamitzar el comerç mitjançant projectes de recuperació dels locals buits situats a la trama urbana consolidada del municipi, o al casc històric i els seus eixamples. Garantir el mix comercial òptim i adequat a cada zona, incrementant-ne l'atractiu i evitant el trencament del continu comercial mitjançant la reforma d’establiments amb un grau d’antiguitat o parades de mercats municipals. I donar resposta als efectes causats per la declaració de
l’estat d’alarma decretat arrel de l’emergència sanitària del COVID-19.

 

Persones beneficiàries: 

Els professionals autònoms i empreses de comerç i serveis, artesania i moda. Parades de mercats municipals sedentaris i no sedentaris.

 

Accions subvencionables: 

Àmbit 1: recuperació dels locals buits

- La compra, arrendament o concessió administrativa de locals.
- L'ús d'aparadors de locals tancats.
- La continuïtat de l'empresa comercial.
- L'ampliació de la superfície de venda annexionant un nou local.

Àmbit 2: reforma d’establiments

- La reforma de l’establiment en parades de mercats municipals sedentaris.
- L’adequació de les parades de mercats municipals no sedentaris (on el sol·licitant n’acrediti la titularitat en, com a mínim, els darrers 5 anys).
- La reforma de l’establiment de botigues a peu de carrer que tinguin una antiguitat mínima de 10 anys (on el sol·licitant n’acrediti la titularitat en, com a mínim, els darrers 10 anys).

 

Requisits:

Que la inversió mínima subvencionable sigui de 2.000,00 euros.

Àmbit 1:

- En cas de compra, lloguer o autorització d'ús o concessió administrativa, ser el titular del contracte corresponent.
- Els establiments s'han de destinar a l'explotació d'alguna activitat de comerç al detall.
- Han de disposar del corresponent permís municipal.
- Queden excloses aquelles inversions que superin els 60.000,00 euros i les concessions administratives corresponents a inauguracions de mercats municipals

Àmbit 2:

- En el cas de les parades de mercats municipals no sedentaris, el sol·licitant n’ha acreditar la titularitat en, com a mínim, 5 anys.
- En el cas de les botigues a peu de carrer, el sol·licitant n’ha d’acreditar la titularitat en, com a mínim, 10 anys (acceptant la possibilitat d’acreditar-la a través de la suma amb la titularitat anterior si es tracta d’un familiar de fins a 2on grau).

Aquest programa és incompatible amb el programa 3 per a la reactivació del comerç

 

Quantia de la subvenció: 

Fins el 50% de les despeses subvencionables amb un màxim de 5.000,00 euros.

 

Documentació:

Fotografia de la façana i de l’interior de l’establiment, o de la parada de mercat (previ a la realització de les accions).

Còpia de la llicència d’obertura municipal o documentació equivalent (àmbit 2)

En el cas d’accions de recuperació dels locals buits (àmbit 1), còpia del contracte corresponent degudament signat.

Pressupost detallat o factures de les actuacions (àmbits 1, 2 ó 3)

Referència de l’Informe de resultat de l’autodiagnosi TIC (http://autodiagnosi.ccam.cat/) del CCAM.

 

Accés a la tramitació.

Potser t'agradaria compartir ...