Ajuntament de
Sant Jaume dels Domenys

 
30-04-2020

Programa de suport a les entitats representatives del sector del comerç

Potser t'agradaria compartir ...   

Objectiu: 

Donar suport a aquelles entitats més representatives del sector comercial que de forma contrastada tenen representació territorial o bé són entitats que agrupen empresaris multisectorials, i que vetllen per la competitivitat i els interessos de les empreses catalanes. L’objectiu concret és impulsar accions derivades de la coordinació i tutorització de la implementació dels “Plans d’Actuacions per a les associacions de comerç 2020” per tal de multiplicar el seu impacte, alhora que promoure la participació activa de les entitats més representatives en el “Pla de xoc Post COVID-19” que es desenvolupi des del CCAM pel sector.

 

Persones beneficiàries:

Les entitats del sector del comerç, sense ànim de lucre, que de forma contrastada tinguin representativitat a tot el territori de Catalunya, a una província o, en el cas de la ciutat de Barcelona, que tinguin associats almenys 15 eixos comercials que disposin d’un Pla d’Actuació anual, com a mínim dels últims 3 anys.

 

Accions subvencionables:

Accions derivades de la coordinació i tutorització de la implementació dels “Plans d’Actuacions per a les associacions de comerç 2020” per tal de multiplicar el seu impacte.

Accions de participació activa en la implementació del “Pla de xoc Post COVID-19” que es desenvolupi conjuntament amb el CCAM per a l’enfortiment del sector.

 

Requisits: 

Que la despesa mínima subvencionable sigui de 3.000,00 euros.

Caldrà que el beneficiari de l’actuació, s’adhereixi a totes les campanyes de reactivació del sector comercial i de serveis, que s’impulsin des del CCAM.

Aquest programa és incompatible amb el Programa 2 de suport a la xarxa associativa de comerç, artesania i moda.

 

Quantia de la subvenció: 

Fins el 70% del cost de les accions subvencionables, amb un màxim de 10.000 euros per despeses de gestió i estructura, i un màxim total (incloent les despeses de gestió i estructura) de 40.000,00 euros.

 

Accés a la tramitació.

Potser t'agradaria compartir ...