Ajuntament de
Sant Jaume dels Domenys

10-01-2020

Nou reglament per a la contractació

Potser t'agradaria compartir ...   
Nou reglament per a la contractació

En el darrer Ple de l'any, celebrat el dilluns 16 de desembre, es va aprovar una ordenança per a la tramitació de contractes menors que redueix els sostres a l’adjudicació directa, harmonitza els processos i augmenta la transparència de la gestió municipal.

 

El text, aprovat per unanimitat dels regidors de totes les forces polítiques, és el resultat d’un pla pilot que ha durat dos mesos i amb el resultat del qual s’han definit les clàusules i s’ha actualitzat també el programa de comptabilitat.

 

Segons la llei de Contracte del Sector Públic 9/2017 (LCSP), els contractes menors es realitzen per a contractar obres inferiors a 40.000 EUR, serveis inferiors a 15.000 EUR i subministraments inferiors a 15.000 EUR. La voluntat de l’ordenança és reordenar les fases de la contractació i reduir aquests sostres a la meitat.

 

Des del gener de 2020 i segons el tram, totes les contractacions realitzades pel consistori tenen obligatorietat de realitzar-se prèvia sol·licitació d’un o més pressupostos, requereixen d’un informe de necessitat de la despesa i disposaran de crèdit pressupostari reservat en el moment de fer la comanda. A banda, aquesta comanda es realitzarà de forma administrativa.

 

No és casualitat que la forma escollida per implementar el reglament hagi estat una ordenança. Tot i que a la pràctica aquesta ordenança imposi més autocontrol de l’acció municipal, l’equip de govern creu necessari dotar a l’Ajuntament de millors eines per a millorar l’eficiència en la gestió i poder disposar dels recursos d’una forma més òptima. El reglament complet es pot consultar al portal de transparència de l’Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys.

 

Potser t'agradaria compartir ...