Ajuntament de
Sant Jaume dels Domenys

17-10-2019

Primer pas per la millora del servei de recollida selectiva de residus

Potser t'agradaria compartir ...   
Primer pas per la millora del servei de recollida selectiva de residus

 S’inicien els passos per la licitació del contracte de recollida selectiva de residus amb una aposta clara de millorar el servei i augmentar el percentatge de separació.

 

El passat 30 de setembre la Junta de Govern Local va aprovar la tasca de redactar el plec de condicions del contracte de recollida selectiva de residus que es tramitarà mitjançant un procediment obert.

 

El contracte actual, adjudicat a l’empresa FERROVIAL es troba en estat de pròrroga que finalitza el 31 de maig de 2020. Tot i que les clàusules admeten una nova i última pròrroga d’un altre any, l’equip de govern ha decidit actuar i treballar per a modificar el marc de la prestació d’aquest servei.

 

L’estratègia té com a objectiu prioritari augmentar el percentatge de separació dels residus fins al 70% (segons l’Agència Catalana de Residus actualment es troba estancat al voltant del 40%) i per això s’eliminaran de forma progressiva els contenidors de paper, envasos i vidre de la via pública per recollir aquest tipus de residus de forma domiciliada o porta a porta i es posarà en marxa la deixalleria municipal.

 

Actualment el municipi de Sant Jaume ja recull de forma domiciliada la recollida de la fracció orgànica, el rebuig, els bolquers, la poda i els voluminosos. D’altra banda, a l’Ajuntament hi ha un punt fix de recollida de piles i olis usats  i dues vegades al mes s’habilita una deixalleria domèstica mòbil a la nau de l’Ajuntament al C/ Barcelona.

Potser t'agradaria compartir ...