Ajuntament de
Sant Jaume dels Domenys

14-10-2019

L'Ajuntament es reuneix amb les entitats del municipi que reben subvencions

Potser t'agradaria compartir ...   
L'Ajuntament es reuneix amb les entitats del municipi que reben subvencions

El passat dia 2 d'octubre, l'equip de govern de l'Ajuntament, acompanyats de la secretària interventora Ada Martín, es van reunir amb algunes entitats del municipi, les quals reben subvencions anuals.

 

L'objectiu de la trobada era aclarir alguns dubtes i donar la informació precisa a les associacions que reben subvencions de l'Ajuntament del què han de presentar per justificar aquest ajut abans de la data límit, l'1 de novembre d'aquest any, i d'aquesta manera evitar que cap entitat hagi de retornar part de la subvenció rebuda. Durant la reunió es va informar del procés formal, de la documentació necessària i dels terminis, deixant clar en tot moment la predisposició del consistori i de la secretària interventora per resoldre els dubtes que els puguin sorgir.

 

A principis d'aquest any, l'Ajuntament va regularitzar els convenis amb les entitats que reben subvencions per tal de tenir constància dels imports assignats i de la documentació que cal presentar abans de l'1 de novembre. L'Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys va destinar un total de 68.778, 57 € del pressupost de 2018 a les subvencions d'algunes entitats del municipi i, enguany, ha augmentat la subvenció total en 4.752 €. Aquest 2019 el consistori ha destinat 73.530 € per subvencionar les prop de trenta entitats del municipi.

Potser t'agradaria compartir ...