Ajuntament de
Sant Jaume dels Domenys

09-10-2019

Les obres de les EDARS de la Torregassa i del Papiolet van a bon ritme

Potser t'agradaria compartir ...   
Les obres de les EDARS de la Torregassa i del Papiolet van a bon ritme

El principal objectiu és evitar les males olors i fer una correcta eliminació de les aigües residuals.

 

Les actuacions per condicionar les Estacions Depuradors d'Aigües Residuals (EDARS) de la Torregassa i del Papiolet estan en marxa.

 

Els projectes d'aquestes EDARS són molt semblants i cadascuna està constituïda per un tamís de desbast que recollirà els sòlids del clavegueram i els dipositarà en un contenidor que es buidarà periòdicament. La resta de sediments passaran per dos tancs que permetran l'eliminació de la matèria articulada sedimentable i la dels flotants. Finalment es desguassa l'aigua sobrant de la bassa amb molta més qualitat que la que es filtra actualment, ja que fins ara l'abocament del clavegueram anava directe a la bassa.

 

Una altra actuació que es farà serà tancar els perímetres de les dues EDARS.

 

Les obres avancen a molt bon ritme, tot i que encara falta el tancament del perímetre i de la connexió a la xarxa elèctrica. Una intervenció que es preveu que finalitzi a finals d'octubre. El cost de les obres l’assumeix el Consell Comarcal del Baix Penedès ja que és l’ens responsable de les EDARS.


Estació depuradora de la Torregassa.jpg
Potser t'agradaria compartir ...